Als uw partner in de haven begrijpen wij dat u een drukbezet bestaan heeft. In dit havenjournaal houden wij dan ook de ontwikkelingen in de haven maandelijks voor u in de gaten.

Januari 2021

Overzicht recente overnames

Sinds het vorige overzicht kende de haven onder andere de volgende overnames:

Havenagenda

  • 21 januari: Webinar market developments in the superyacht sector (RMSC)
  • 10-11 februari: Project Cargo Summit online 2021 (RMSC)

Beloning Duitse en Hongaarse chauffeurs: storm in een tank diesel?

Het Hof van Justitie heeft zich recent uitgelaten over de toepassing van de Detacheringsrichtlijn op chauffeurs in het internationale wegvervoer. Lees het artikel hier.

Stakende havenwerkers

De Rotterdamse haven heeft een zekere traditie en reputatie wat betreft stakingen. Recent vond een zogeheten “wilde staking” plaats. Welke juridische aspecten spelen daarbij een rol? Lees het artikel hier.

Coronamaatregelen aan te merken als overmacht bij besluitvorming?

De hoogste bestuursrechter heeft zich recent uitgelaten over de vraag of overmacht vanwege het coronavirus gevolgen heeft voor het verbeuren van een dwangsom. Lees het artikel hier.

Chauffeur weigert een mondkapje te dragen, de kantonrechter oordeelt

Een werkgever schortte de loonbetaling op omdat een chauffeur weigerde een mondkapje te dragen. Is de instructie tot het dragen van een mondkapje en de sanctie gerechtvaardigd? Lees het artikel hier.

De Rotterdamse haven draait door

Het Havenbedrijf heeft het afgelopen jaar samengevat in een korte jaarfilm. Lees het artikel hier.

December 2020

Overzicht recente overnames

Sinds het vorige overzicht kende de haven onder andere de volgende overnames:

Brexit en verplichting gebruik EORI-nummer

Nieuwe grenscontroles op het goederenverkeer tussen Groot-Brittannië en de EU staan voor de deur. Houd er rekening mee dat alle importeurs en exporteurs van/naar Groot-Brittannië dan een EORI-nummer nodig zullen hebben. Een EORI-aanvraag kan al worden gedaan en de nummers worden actief op 1 januari 2021. Lees het artikel hier.

In 5 stappen klaar voor Brexit

Op 31 december 2020 eindigt de overgangsperiode waarin alle EU-regels en wetten nog gelden voor het Verenigd Koninkrijk. GET READY FOR BREXIT, een samenwerkingsverband van Deltalinqs, evofenedex, FENEX, Portbase en TLN-AFTO, heeft een stappenplan gemaakt om de Brexit snel door de haven te leiden. Lees het artikel hier.

Brexit: jurisdictie en tenuitvoerlegging vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 gelden alle EU Verordeningen niet meer, dus ook het zogenaamde EEX. Een oplossing lijkt in zicht middels toetreding van Groot-Brittannië tot het Verdrag van Lugano. Lees het artikel hier.

Wat te doen als de toezichthouder binnenvalt?

Bij transportbedrijf Van Steenbergen zijn recent invallen gedaan bericht Nieuwsblad Transport. Dient bij een inval meegewerkt te worden? Lees het artikel hier.

Letselschade in het personenvervoer. Wie is aansprakelijk?

Een passagier in een lijnbusdienst van RET komt vlak voor de halte waar hij wil uitstappen ten val in de bus en breekt zijn heup. Is RET aansprakelijk? Lees het artikel hier

Oplegging bestuurlijke boete

Een vervoerder heeft een boete van 10.375 euro opgelegd gekregen vanwege tachograaffraude rapporteert Nieuwsblad Transport. Maar hoe zit het nou ook alweer bij een bestuurlijke boete? Lees het artikel hier.

Dag van de Haven 2020

De jaarlijkse Dag van de Haven staat voor de deur. Uiteraard vindt het evenement dit jaar digitaal plaats, namelijk op 16 december 2020. Inschrijving is gratis. Lees het artikel hier.

November 2020

Overnames in de haven en transport sector, ook tijdens coronacrisis

Ondanks dat de coronacrisis zorgt voor een daling van de goederenexport, is de haven volop in beweging. Bijgaand artikel bevat een overzicht van de talloze overnames in het afgelopen jaar. Lees hier artikel hier

Nederlands-Vlaamse fusiehaven North Sea Port presenteert nieuwe strategie tijdens congres

Met een toegevoegde waarde van 14 miljard euro bezet het verband tussen de havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent de derde plek in Europa. Lees het artikel hier

Europese regelgeving over uitstoot broeikasgassen zeevervoer op komst

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen om de uitstoot van broeikasgassen door zeevervoer te beperken. Vanaf 1 januari 2022 zullen rederijen geconfronteerd worden met emissierechten. Lees het artikel (Engels) hier

Plannen walstroom voor zeeschepen gepresenteerd

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam gaan gezamenlijk walstroom voor zeeschepen opzetten. Partijen mikken op het 'aan de stekker' gaan van een groot deel van de zeeschepen vanaf 2030. Lees het artikel hier

Grijperschades, automatisch aansprakelijkheid bij schade via machinale lossing?

De rechtbank Rotterdam publiceerde onlangs een illustratieve uitspraak voor schadeclaims in de overslag van bulkgoederen met een parallel in de containeroverslag. Lees het artikel hier

Punctualiteit in het vervoer

Nieuwsblad Transport rapporteert dat de punctualiteit onder de 15 grootste containerrederijen in het derde kwartaal van dit jaar verder verslechterd is: slechts 65% van de schepen arriveerde op tijd. Wie is aansprakelijk als er vertraging optreedt in het vervoer? Lees het artikel hier