Alle blogs

Algemene voorwaarden van toepassing?

U weet allemaal dat de algemene voorwaarden bij een offerte van toepassing moeten worden verklaard om tussen partijen te kunnen gelden. Meer in het bijzonder weet u dat u die algemene voorwaarden moet meesturen en dat u moet kunnen aantonen dat u ze meegestuurd hebt.

Echter, de omstandigheden van het geval kunnen betekenen dat bij een langdurige zakelijke relatie, waarbij de algemene voorwaarden eerst bij de pakbon worden vermeld en waarbij de pakbonnen worden getekend geldt dat die algemene voorwaarden op de gedane levering toch van toepassing zijn.

Eind 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat indien een langdurige zakelijke relatie bestaat de algemene voorwaarden, indien deze al vele jaren worden meegestuurd, bij de wederpartij bekend worden geacht en aanvaard worden geacht. Zeker in een geval waarbij veelal telefonische afspraken worden gemaakt over komende leveringen is het dus belangrijk dat de algemene voorwaarden waarop u zich wilt beroepen bij de wederpartij worden ontvangen en dat u kunt bewijzen dat die wederpartij daarvan op de hoogte is.

Zeer onlangs heeft de Rechtbank Overijssel[1] geoordeeld dat de algemene voorwaarden toch van toepassing waren omdat tussen twee partijen een langdurige relatie bestond, waarbij voor het eerst op de facturen de algemene voorwaarden en exoneratievoorwaarden waren afgedrukt. Beide partijen maakten van dezelfde voorwaarden gebruik en waren met die voorwaarden bekend.

In het beoordeelde geval was dit zeer belangrijk. Wat was het geval: opdrachtnemer had via zijn werknemer –per ongeluk- brand veroorzaakt bij zijn opdrachtgever. De verzekeraar van de opdrachtgever wil de schade op de opdrachtnemer verhalen. In de algemene voorwaarden van opdrachtnemer was deze aansprakelijkheid uitgesloten. Deze uitsluiting geldt ook tegenover de verzekeraar. Het toepasselijk zijn van algemene voorwaarden was dus voor de opdrachtnemer zeer belangrijk. Omdat de rechtbank oordeelde dat de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer van toepassing waren, was hij jegens de brandverzekeraar van zijn opdrachtgever niet aansprakelijk.

Moraal van het verhaal is dat algemene voorwaarden u kunnen helpen. Houd uzelf derhalve zoveel mogelijk bij de reeds bekende wijze van handelen en als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat u veel bestellingen geeft of opdraagt via de telefoon, laat de wederpartij tekenen voor de toepasselijkheid van uw voorwaarden.

Mocht u vragen of opmerkingen over dit onderwerp hebben, dan verneem ik graag.

[1] ECLI:NL:RBOVE:2016:5205

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.

Misschien ook interessant?

Interessant artikel?

De laatste updates rechtstreeks in je inbox.