Alle blogs

Pandhouder, maak een stop bij de voorzieningenrechter!

Wat te doen met een statutaire blokkeringsregeling bij onderhandse verkoop van aandelen door een pandhouder? Is het volgen van deze blokkeringsregeling voldoende? Of is daarnaast toestemming van de voorzieningenrechter noodzakelijk? In diverse uitspraken oordeelden voorzieningenrechters dat hun toestemming niet vereist is. Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft deze twijfel definitief  weggenomen voor pandhouders: toestemming van de voorzieningenrechter voor onderhandse verkoop van aandelen is wel degelijk vereist.

Op 13 april 2017 heeft het Hof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2017:1592) duidelijkheid gegeven over de betekenis van een statutaire blokkeringsregeling bij onderhandse verkoop van aandelen door een pandhouder.

In de feiten die ten grondslag liggen aan de uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch is sprake van een pandhouder die de aandelen conform de blokkeringsregeling heeft aangeboden aan een andere aandeelhouder. Op de aandelen was een tweede pandrecht gevestigd. De andere aandeelhouder was slechts bereid de aandelen te kopen zonder dat tweede pandrecht. Om dat te realiseren moesten de aandelen door middel van een executieverkoop worden verkocht. De eerste pandhouder meent dat er voor een dergelijke verkoop toestemming moet zijn van de voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat er geen goedkeuring vereist is, als de statutaire blokkeringsregeling op de juiste wijze is toegepast. Het hof volgt deze redenering niet en stelt dat toestemming van de voorzieningenrechter vereist is naast het toepassen van de blokkeringsregeling.

Wat dient u te doen bij een verkoop van aandelen?

Executoriale verkoop

Als een pandhouder aandelen onderhands wil verkopen, heeft hij toestemming van de voorzieningenrechter of van de pandgever nodig. Pas na verkrijging van deze toestemming heeft de verkoop een zuiverende werking. Dat houdt in dat eventuele beslagen en lager gerangschikte beperkte rechten vervallen bij verkoop. In geval die werking ontbreekt, blijven deze rechten in stand. Dat kan een zeer nadelig effect hebben op de koopprijs van aandelen.

Het naleven van de blokkeringsregeling

De pandhouder zal ook de statutaire blokkeringsregeling moeten naleven. Deze blokkeringsregeling verplicht de pandhouder de aandelen eerst aan te bieden aan de huidige aandeelhouders of hun goedkeuring te krijgen. De blokkeringsregeling krijgt in beginsel voorrang op de wettelijke bepalingen omtrent onderhandse verkoop. Onduidelijk was dan ook steeds of de pandhouder bevoegd is tot onderhandse executie door alleen het naleven van de blokkeringsregeling of dat daarnaast ook toestemming is vereist van de voorzieningenrechter.

Betekenis van dit arrest voor de praktijk

De conclusie is dat de executerende pandhouder aan twee eisen moet voldoen. Niet alleen moet hij de statutaire blokkeringsregeling in acht nemen, ook zal hij de voorzieningenrechter om toestemming moeten vragen. De voorzieningenrechter zal onderhandse verkoop toestaan, indien opbrengstmaximalisatie centraal staat. Dit betekent dat hij afweegt of de onderhandse verkoop een hogere opbrengst genereert dan een openbare verkoop. Het feit dat een derde partij meer zou willen betalen dan een van de huidige aandeelhouders, zal de voorzieningenrechter niet weerhouden zijn toestemming te verlenen, nu de blokkeringsregeling ook gevolgd moet worden bij een openbare verkoop.

Het oordeel van het Hof ’s-Hertogenbosch zal in de praktijk weinig problemen opleveren. Als er sprake is van een statutaire blokkeringsregeling die een pandhouder moet naleven, zal een openbare verkoop van aandelen in beginsel dezelfde opbrengst opleveren als een onderhandse verkoop. Het ligt dan ook voor de hand dat de voorzieningenrechter toestemming zal geven als de pandhouder de aandelen onderhands wil verkopen aan een van de huidige aandeelhouders. Ontbreekt die toestemming van de voorzieningenrechter, dan kan een andere belanghebbende de verkoop later aanvechten. Alle reden voor pandhouders om de stop bij de voorzieningenrechter te maken!

Wij zijn gespecialiseerd in het voeren van procedures bij de voorzieningenrechter. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies.

 

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.

Misschien ook interessant?

Interessant artikel?

De laatste updates rechtstreeks in je inbox.