Alle blogs

Stappenplan om schade op de onderaannemer te verhalen

Een van dé problemen in de bouw tegenwoordig is dat het zo lastig is om voldoende mensen te vinden. Wat doe je als je ziet dat je onderaannemer met onvoldoende mensen op het werk verschijnt waardoor hij waarschijnlijk niet op tijd klaar is? Het lijkt zo makkelijk om dan “gewoon” een derde in te schakelen waarvan je de kosten op de onderaannemer verhaalt. Zo simpel zit de juridische realiteit helaas niet in elkaar, waardoor je het risico loopt met dubbele kosten te blijven zitten. Daarom hebben we een stappenplan opgesteld.

1. Wat is afgesproken?

Het startpunt is wat je met je onderaannemer bent overeengekomen om vast te stellen aan welke afspraken de onderaannemer zich niet houdt. Dat geldt niet alleen voor technische zaken, maar zeker ook voor de planning: wat is de opleverdatum? Is er een harde planning overeenkomen? Met tussentijdse mijlpaaldata? Is de onderaannemer betrokken bij bouwvergaderingen, LEAN-sessies, etc.? Wat is de status van de daar afgesproken tijdstippen?

Het bespreken van een planning betekent niet dat fatale termijnen zijn afgesproken. Daarvoor is belangrijk dat je de planning expliciet overeenkomt, inclusief opleverdatum (en evt. mijlpaaldata), met alle gevolgen van dien als die datum niet gehaald wordt. Het zal ook helpen als je in de overeenkomst (of algemene voorwaarden; overeenkomst is beter) opneemt dat de data in planningen voor de onderaannemer fatale termijnen zijn.

2. Fatale termijn?

Waarom is een fatale termijn zo belangrijk? De hoofdregel is dat het enkele overschrijden van zo’n fatale termijn al recht geeft op een schadevergoeding; die ander is direct in verzuim. De stap die anders nodig is, de ingebrekestelling, is dan niet meer vereist. Let op: we adviseren vaak, zeker als het nog kan, om toch een ingebrekestelling te sturen, omdat het niet altijd even duidelijk is wanneer een termijn fataal is.

Een termijn is in principe fataal als met de ander een duidelijke en concrete termijn afgesproken is waarbinnen deze zijn werkzaamheden moet verrichten. Het afspreken van een oplevering “ergens in februari” is dat niet. Een harde opleverdatum of een x aantal werkbare dagen is dat wel.

3. Ingebrekestelling

Dit is in feite je juridische toegangsticket: pas als de ingebrekestelling goed is, gaat een rechter inhoudelijk naar je vordering kijken. Als er twijfel is over de fatale termijn, moet een wanpresterende onderaannemer eerst in gebreke gesteld worden. Dat betekent een brief of e-mail (schriftelijk dus!) met daarin:

  1. Melding van de onderdelen die niet volgens afspraak gaan (bijvoorbeeld aan de hand van foto’s, bouwverslagen, planningen, etc.); en
  2. Een redelijke termijn waarbinnen de onderaannemer die afspraken alsnog moet nakomen. “Redelijk” betekent dat het qua tijd nog wel enigszins mogelijk is om de afspraken na te komen. Dat is bijvoorbeeld niet het geval als je eist dat er de dag erna dubbel zoveel metselaars op het werk staan. Normaal gesproken is de termijn één tot twee weken.

Als de onderaannemer de afspraken niet binnen die redelijke termijn nakomt, is hij in verzuim. Daarna mag je maatregelen gaan treffen en is de onderaannemer verplicht de schade te vergoeden.

In onze praktijk zien wij het nog wel eens gebeuren dat het mis gaat op de bouw als de melding mondeling wordt gedaan. Dat wordt later door de andere partij ontkend en dan is er geen bewijs, terwijl dat een onmisbare bouwsteen is voor de claim. Zorg dus dat het dossier goed op orde is.

4. Schade

Ook als de voorgaande stappen succesvol zijn doorlopen en de onderaannemer in verzuim is, betekent dat niet automatisch dat alle schade door de onderaannemer wordt vergoed. Dat hang af van het contract (beperkingen etc. staan vaak in de algemene voorwaarden). Let ook hier op een goed dossier, alle schade moet namelijk met facturen, urenstaten en dergelijke bewezen worden. De schade moet ook aansluiten bij de niet door de onderaannemer uitgevoerde werkzaamheden waarvoor je de ingebrekestelling hebt verstuurd.

Schema

Er zijn behoorlijk wat zaken waar je op moet letten als je schade op je onderaannemer wilt verhalen (en dit is nog niet alles), maar als je bovenstaande stappen volgt (zie ook het schema), dan ben je al een eind op weg. Het belangrijkste is: stuur een ingebrekestelling (bij twijfel altijd doen) en houd bij (op handen zijnde) problemen alles schriftelijk bij; van meldingen tot schade. Daarmee vergroot je de kans dat je jouw schade uiteindelijk op de onderaannemer kan verhalen.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.

Misschien ook interessant?

Back-to-back contracteren: tips & tricks van de Raad van Arbitrage

23 augustus 2019 - Als een hoofdaannemer de voorwaarden in zijn contract met zijn opdrachtgever wil doorleggen aan de onderaannemers, moet hij back-to-back contracteren.…

Back-to-back contracteren: tips & tricks van de Raad van Arbitrage

Maatregelenpakket stikstofcrisis: gaat het werken?

14 november 2019 - Gisteren heeft het kabinet in een persconferentie en een kamerbrief het maatregelenpakket bekendgemaakt waarmee het de stikstofcrisis wil aanpakken op…

Maatregelenpakket stikstofcrisis: gaat het werken?
Interessant artikel?

De laatste updates rechtstreeks in je inbox.