Alle blogs

Verschillen tussen de UAV 2012 en UAV-GC 2005

[of/en: welke variant kiest u en waarom?, vervolg]

 

Anno 2017 stappen zowel opdrachtgevers als aannemers en masse over naar de UAV-GC, ook in de utiliteit. De gedachte daarbij is dat aannemers meer verantwoordelijkheid moeten nemen en dat ook willen doen. Wij merken nog wel dat de keuze voor de UAV-GC niet altijd (volledig) bewust en met kennis van de verschillen met de UAV gebeurt.

Modelcontracten en algemene voorwaarden

Wij merken ook dat er dan nog vaak gebruik gemaakt wordt van de op de UAV gebaseerde modelcontracten en algemene inkoop-/verkoopvoorwaarden. Op de UAV-GC aangepaste algemene voorwaarden en specifieke garantie- en andere administratieve bepalingen zien wij nog te weinig, terwijl dat absoluut zinvol is. Wij hebben voorbeelden voor u!

Overigens beseffen spelers in de bouw nog te weinig dat ook een mix van UAV en UAV-GC mogelijk is. Ook daar moet vanzelfsprekend op tijd, tevoren dus, over nagedacht worden.

Opdrachtgevers

  • Opdrachtgevers willen het ontwerpproces zelf in de hand houden (UAV) of dat de aannemer ook daarin zijn verantwoordelijkheid neemt (UAV-GC);
  • Opdrachtgevers hebben geen zin in of capaciteit voor het houden van toezicht op het uitvoeringsproces (UAV-GC) of willen en kunnen dat strak in de hand houden (UAV);
  • Opdrachtgevers vinden dat de aannemer ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor de benodigde vergunningen (UAV-GC) of beseffen dat die verantwoordelijkheid per geval verdeeld moet worden, bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever een betere ingang heeft bij de instanties (mix of UAV).

Aannemers

  • Aannemers willen zich onderscheiden met meer dan alleen hun uitvoeringskwaliteiten (UAV-GC) of vinden dat de opdrachtgever zoveel specifieke wensen heeft, dat hij deze het beste zelf met zijn adviseurs in het bestek kan neerleggen, ter voorkoming van discussie over normen en esthetiek (UAV);
  • Aannemers hebben een vaste groep van adviseurs en onderaannemers en zijn met hen in staat om alle wensen van de opdrachtgever te vervullen (UAV-GC). Opdrachtgevers die zelf veel bouwervaring hebben met hun eigen mensen of vaste adviseurs voelen vaak voor de traditionele (UAV-)aanpak;
  • Voor de CAR-verzekering van het werk kan de keuze ook uitmaken. Een claim kan immers met de ontwerpverantwoordelijkheid te maken hebben. De CAR-verzekeraar van een aannemer die altijd via de UAV heeft gewerkt, kan lastig doen als hij niet wist van de UAV-GC werken die zonder zijn medeweten onder de doorlopende dekking gebracht zijn.

Kennis delen

In onze blogreeks UAV-GC hebben wij al flink wat tips en aandachtspunten gegeven. Zie daarvoor deze link. Als u de verschillen tussen de UAV en de UAV-GC helder op een A4 wil hebben, dan sturen wij u graag dat overzicht toe. Ook geven wij workshops over dit onderwerp, zie daarvoor ook deze blog .

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.

Misschien ook interessant?

Bouwteam: alleen UAV of ook UAV-GC?

18 april 2018 - Opdrachtgevers vinden de UAV-GC 2005 soms best spannend. Zij willen wel discussies over meerwerk, vertragingen en dergelijke voorkomen door de…

Bouwteam: alleen UAV of ook UAV-GC?

UAV 2012, UAV-GC 2005 en vergunningen

26 maart 2018 - Ongetwijfeld weet u dat – anders dan bij de UAV 2012 – de UAV-GC 2005 een veel grotere last op…

UAV 2012, UAV-GC 2005 en vergunningen

Eigendomsperikelen rondom zonnepanelen

12 april 2018 - Nederlanders willen duurzamer zijn. Er zijn steeds meer initiatieven voor de aanleg en exploitatie van zonneparken. Dit is niet voorbehouden…

Eigendomsperikelen rondom zonnepanelen

Arbo-boete; is wel sprake van een overtreding?

28 maart 2018 - In een tweetal recente uitspraken heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) zich uitgelaten over de…

Arbo-boete; is wel sprake van een overtreding?