Marktgebied Bouw

Wij zijn al tachtig jaar actief in de bouw en denken volop mee met opdrachtgevers en aannemers. Over de afspraken die zij maken en over de toekomst van hun onderneming of organisatie.

Onze advocaten Bouw- en vastgoedrecht en Aanbestedingsrecht zijn gespecialiseerd in bouwarbitrages, koop- en aannemingsovereenkomsten, en in alle vergunningen die voor bouwen, huren en ontwikkelen nodig zijn.

Daarnaast hebben wij arbeidsrechtadvocaten in huis die alles weten van UTA, de BouwCAO en reorganisaties in de bouw. Onze specialisten vennootschapsrecht en faillissementsrecht kunnen u juist weer helpen bij de inrichting van uw onderneming, bij een fusie of bedrijfsoverdracht en bij een (dreigend) faillissement.

Onze advocaten bestuursrecht en omgevingsrecht zijn gespecialiseerd in vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) of procedures in het kader van (wijzigingen van) bestemmingsplannen (Wet ruimtelijke ordening (Wro)). Ook zijn zij al druk doende met de aanstaande majeure wijziging die de Omgevingswet met zich zal brengen.

Zo kunnen wij u efficiënt en met kennis van uw branche helpen om uw risico’s te beperken, en kunnen wij u adviseren over de meest uiteenlopende juridische zaken waar u in de bouw mee te maken kunt krijgen.

Advocaten

Michael de Groot

Hugo Meijer

Job Velthuizen

Jurgen Vermeulen

Daniëlle de Vos

Arjan van de Watering