Marktgebied Cleantech

Cleantech staat voor innovatieve technologie, die erop is gericht om het milieu te ontzien door besparing op grondstoffen en energie, beperking van de emissie van schadelijke stoffen en afval, schone energie en hergebruik. Cleantech levert een bijdrage aan een duurzame samenleving. Wij hechten hier een groot belang aan en zetten ons ervoor in om daarbij ondersteuning te bieden.

Onze advocaten hebben veel ervaring en kennis op het gebied van cleantech. Wij adviseren bij meerdere projecten over de vergunning- en subsidieaanvragen en de aannemingsovereenkomsten. Daarnaast adviseren wij over de oprichting, de structurering en het bestuursmodel van cleantech-ondernemingen en stellen wij aandeelhoudersovereenkomsten, overeenkomsten met investeerders, financieringsovereenkomsten en andere overeenkomsten met betrekking tot cleantech-bedrijven op. Wij bieden alle juridische diensten die deze bedrijven nodig hebben.

Opdrachten in portefeuille of recent uitgevoerd.

  • Advisering bij de vergunningaanvragen voor een groot windpark op zee.
  • Advisering van een Duitse investeerder in Nederlandse zonneparken.
  • Het oprichten van en het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten voor cleantech-bedrijven.
  • Het oprichten van een co√∂peratie tussen ondernemingen, lokale overheden en onderwijsinstellingen gericht op het bevorderen van cleantech.
  • Advisering bij meerdere subsidie aanvragen.
  • Het adviseren over de vennootschapsrechtelijke zaken en het opstellen van de vastgoedcontracten voor de bouw van een biovergassingsfabriek.
  • Advisering van gemeenten.
  • Het adviseren van een onderneming bij het opzetten van een wereldwijd netwerk voor de distributie van van een innovatief grondstofbesparend cementadditief.

Wij gebruiken onze kennis en ervaring om de oprichting en de groei van Cleantech-bedrijven te stimuleren en te faciliteren. Daarnaast promoten wij Cleantech binnen onze andere marktgebieden.