uw partner in de haven

 

 

De Rotterdamse haven is de grootste haven van Europa. Door haar zeer goede ligging, bereikbaarheid en internationale verbindingen is het dé toegangspoort tot Europa. Met 180.000 werknemers is het een van de grootste werkgevers in de regio die werkzaam is in en voor het haven- en industriegebied. Ook de industrie rond Moerdijk en Dordrecht is dichtbij ‘huis’. Haven is een ambitieuze sector die volop in beweging is. Waar hard wordt gewerkt en waar grenzen worden verlegd. Precies die eigenschappen zitten ook in ons DNA.

Met ons kantoor aan de rivier in het hart van Rotterdam is Ten Holter Noordam advocaten historisch verbonden met alles wat zich afspeelt in en rondom de haven. Onze advocaten combineren hun passie voor de haven met een gedegen kennis van de logistieke sector. Het zee- en binnenvaartrecht en de regelgeving voor opslag, agentuur, bunkers, handels- en contractenrecht, maritiem arbeidsrecht, milieurecht, handhavingsrecht, maritieme financiering en strafrecht nemen hierin een bijzondere plaats in.

Praktische oplossingen en advies

Onze advocaten, ieder in zijn of haar eigen specialisme, zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving en ontwikkelingen binnen de maritieme industrie. Met hun jarenlange ervaring in de advisering van partijen in de logistieke keten staan zij uw organisatie graag bij. Wij schakelen snel en flexibel en anticiperen op de wisselende omstandigheden. Onze aanpak kenmerkt zich door korte, heldere lijnen met een vast aanspreekpunt. Een sparringpartner voor uw organisatie met de kennis die u nodig heeft. Wij adviseren en ondersteunen uw organisatie op verschillende rechtsgebieden.

Een schip moet varen

Typerend voor de sector Haven is de precisie van leveringen. Alles staat met elkaar in verbinding. Bij vertraging in één schakel ontstaat vrijwel direct schade elders in de keten. Als een schip te lang aan de kade blijft liggen, kan het volgende schip niet aanmeren. Ook dat loopt vervolgens vertraging op, met alle gevolgen van dien. Voor de lading staan al trucks klaar en in een fabriek of bedrijf ergens in Nederland of Europa verwacht men de goederen ter verwerking of aflevering. Voor u dus van groot belang dat uw advocaten altijd bereikbaar zijn voor advies en het vinden van oplossingen. Of het nu gaat om het stellen van zekerheid of het voeren van een kort geding.

Voorkomen is beter dan genezen

Wie is aansprakelijk als er iets fout gaat? En wie voelt zich verantwoordelijk voor de oplossing? Vertrouwen is belangrijk maar het vooraf goed vastleggen van afspraken is noodzakelijk. Door risico’s tijdig in kaart te brengen en zo goed mogelijk af te dekken, kunnen hoge kosten achteraf vermeden worden. Een groot deel van ons vak is preventie, het voorkomen van problemen voor uw organisatie. Wij kennen de weg in de haven en zijn altijd op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving.

Onze specialismen in Haven

Onze door de wol geverfde advocaten hebben tientallen jaren ervaring in de maritieme sector. Zij denken met u mee, adviseren en procederen op de rechtsgebieden die direct te maken hebben met de logistieke keten.

Zee- en binnenvaartrecht
Op- en overslag en ‘value added’ diensten
Risico op verontreiniging door scheepsbrandstoffen en bunkers
Scheepsbouw
Scheepsfinanciering
Uitwinning van Zekerheden

Download onze brochure voor een overzicht van onze expertise in de Haven.

Overige rechtsgebieden

Een onderneming die actief is in de logistieke keten heeft niet alleen te maken met typisch transportrechtgerelateerde issues maar ook met alle andere juridische facetten die bij een onderneming spelen. Daarom werken de advocaten van Haven intensief samen met de advocaten van de andere markt- en rechtsgebieden. Neem contact op met een van onze contactpersonen voor meer informatie.

/ZEE- EN BINNENVAARTRECHT

Het zee- en binnenvaartrecht heeft bijna per definitie internationale aspecten en dit betreft veelal verdragenrecht. Hierbij krijgt u te maken met een ander rechtsstelsel waardoor samenwerking met advocaten in een ander land zeer gebruikelijk is. Mede hierdoor hebben wij een wereldwijd netwerk van experts in andere landen opgebouwd. Ten Holter Noordam advocaten kan u assisteren in het opstellen van of adviseren over contracten tussen de diverse partijen. Denk hierbij aan bevrachtingsovereenkomsten of andere vervoersdocumenten voor vervoerders en verladers of scheeps- agenten. Wij ondersteunen ook bij het verhalen van ontstane schade aan een lading tijdens het vervoer of het laden en lossen. Of om het voorkomen van procedures. En als het nodig is, begeleiden wij u bij geschillenbeslechting voor de burgerlijke rechter of in arbitrage.

Terug naar het begin

/OP- EN OVERSLAG EN ‘VALUE ADDED’ DIENSTEN

De zeeschepen die Rotterdam aandoen, lossen en laden in de vele havens die langs de rivieren liggen. De lading gaat dan of rechtstreeks naar andere bestemmingen via overslag op binnenschepen, vrachtwagens of treinen. Of het wordt opgeslagen ter bewerking (bijvoorbeeld ompakking) of in afwachting van verdere verscheping. Stuwadoors, expediteurs en andere partijen hebben te maken met enerzijds de vervoerders en anderzijds ladingbelang- hebbenden. Is het voor u altijd duidelijk welke (buiten)contractuele relaties hier een rol spelen? De meeste van deze partijen werken met standaard voorwaarden. Maar zijn deze deugdelijk overeen- gekomen? En wat als er schade aan goederen van derden of aan het oppervlaktewater ontstaat?
Dan is het belangrijk dat goed wordt onderzocht wie aansprakelijk is. En wat de geldende regels zijn. Wij helpen u hier graag bij.

Terug naar het begin

/RISICO OP VERONTREINIGING DOOR SCHEEPSBRANDSTOFFEN EN BUNKERS

Rotterdam is de grootste bunkerhaven van Europa. Een veelvoorkomend risico bij in- en vervoer van brandstoffen is verontreiniging. Verontreiniging kan veroorzaakt worden door vermenging in tanks of lei- dingen wat kan leiden tot grote schade aan scheeps- motoren. Verontreiniging kan bovendien leiden tot overheidsingrijpen waarna de brandstof vervolgens als afval kan worden gekwalificeerd.

Ook dit brengt hoge kosten met zich mee, mede door de administratieve lasten. In deze branche wordt bovendien vrijwel alles op krediet verkocht, vaak voor hoge bedragen. Bij niet-betaling of dreigende insolventie is snelle actie van groot belang om te voorkomen dat vergoeding onmogelijk blijkt. Op 1 januari 2020 treden de nieuwe Internationale Maritieme Organisatieregels (IMO) over het zwavelgehalte in scheepsbrandstoffen in werking. De verwachting is dat dit tot zowel kwaliteits- als betalingsproblemen kan leiden. Onze advocaten verdiepen zich in deze regelgeving en staan u bij als dat nodig is.

Terug naar het begin

/SCHEEPSBOUW

De scheepsbouw (nieuwbouw- en reparatiewerven) kent specifieke gebruiken en doorgaans grote belangen. Kennis van deze gebruiken in combinatie met een gedegen kennis van de voor de branche noodzakelijke rechtsgebieden is een vereiste om voor uw belangen op te komen. In de scheepsbouw zijn financiering en garanties van groot belang. Wij kennen de branchegebruiken en voorzien u snel en doelmatig van advies.

Terug naar het begin

/SCHEEPSFINANCIERING

Ten Holter Noordam advocaten heeft specifieke kennis op het gebied van asset finance. Financiering door middel van leningen waarbij (de waarde van) het schip als onderpand dient. Voor grotere leningen is dat veelal op basis van de LMA-documentatie (Loan Market Association). Voor kleinere leningen is dat al dan niet op basis van aangepaste (bank)- voorwaarden. Wij ondersteunen u met het opstellen of beoordelen van de lening- en zekerheids- documentatie zoals hypotheken en pandaktes.

Terug naar het begin

/UITWINNING VAN ZEKERHEDEN

De keerzijde van financiering is de uitwinning van zekerheden. Blijft de eigenaar van een schip in gebreke met betaling van rente en hoofdsom? Dan kan de financier zijn zekerheden uitwinnen (vaak een hypotheek of pandrecht). Nederland is een van de aantrekkelijkste jurisdicties ter wereld om zekerheden op deze wijze uit te winnen. Wij hebben zeer veel ervaring met gerechtelijke verkoop van schepen, zowel in Nederland als in de voormalige Nederlandse Antillen.

Terug naar het begin

Advocaten

Carel van Lynden

Gijs Noordam

Jan de Rooij

Kennis delen

Zwavelrichtlijn scheepvaart – de stand van zaken

23 januari 2020 - Op 1 januari jl. traden de Europese zwavelrichtlijn en de nieuwe zwavellimiet in het wereldwijde maritieme vervuilingsverdrag (MARPOL) in werking.…

Zwavelrichtlijn scheepvaart – de stand van zaken

Overtreding van de zwavelrichtlijn: wat dan?

29 oktober 2019 - Vanaf 1 januari a.s. mag hoogzwavelige brandstof (HSFO) niet meer verbruikt worden, en vanaf 1 maart 2020 mag er geen…

Overtreding van de zwavelrichtlijn: wat dan?

(Iran) sancties VS – het is dichterbij dan u denkt

9 oktober 2019 - In een eerdere blog gaf ik het kader aan van de werking van VS sancties tegen Iran en de extraterritoriale…

(Iran) sancties VS – het is dichterbij dan u denkt