Marktgebied Overheid

Onze advocaten staan vele overheden bij in onderhandelingen met marktpartijen. Het gaat daarbij vaak om besluitvorming in politiek-bestuurlijk complexe dossiers. Wij kennen de gevoeligheden die in zulke dossiers kunnen spelen.

Wij verdedigen uw belangen en besluiten wanneer nodig bij een hoorcommissie, in de rechtbank of bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het College van Beroep van het bedrijfsleven of de Centrale Raad van Beroep.

Gemeenten, provincies, beroepsorganisaties en zelfstandige bestuursorganen behoren tot onze cliënten, alsook de partijen die met bestuursorganen te maken krijgen.

Advocaten

Casper Dekker

Michael de Groot

Hugo Pennarts

Cornelis van der Sluis

Job Velthuizen

Jurgen Vermeulen

Arjan van de Watering