Module Flexibele arbeidsrelaties

Als ondernemer wilt u de factor arbeid afstemmen op de vraag. Vanwege wisselende marktomstandigheden bestaat er steeds meer behoefte aan flexibele arbeidsrelaties. Daarnaast zorgen de sterke ontslagbescherming en de vergaande aansprakelijkheid bij ziekte voor terughoudendheid bij het aanbieden van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

De wet biedt verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan de behoefte aan flexibiliteit binnen uw organisatie. Denk aan tijdelijke arbeidsovereenkomsten, oproepcontracten en min/max-contracten. Ook kan personeel worden ingeleend via een uitzendbureau of kunnen zzp’ers worden ingehuurd. Maar wanneer kiest u voor payrolling of contracting? En welke risico’s loopt u als u een zzp’er inhuurt of met oproepkrachten werkt? Welke rol speelt het afschaffen van de VAR-verklaring en de Wet Deregulering Arbeidsrelaties daarbij?

Wij helpen u graag bij de (flexibele) personele inrichting van uw bedrijf, op strategisch én op praktisch niveau.

Wat omvat de module Flexibele arbeidsrelaties?

 • Workshop Flexibele arbeidsrelaties

  Wij geven een twee uur durende workshop bij u op locatie, waarin wij alle vormen van flexibele arbeidsrelaties bespreken. Vervolgens kunnen we u helpen bij het maken van een goed gefundeerde keuze voor samenwerkingsvormen die het beste bij (onderdelen van) uw onderneming past.

 • Workshop Wet DBA in de praktijk

  De afschaffing van de VAR (verklaring arbeidsrelatie) heeft geleid tot onzekerheid. Is er sprake van ‘schijnzelfstandigheid’? Wat zijn de nieuwe risico’s van inhuur van zzp’ers? En hoe kunt u die risico’s beperken of voorkomen? Tijdens onze twee uur durende workshop brengen wij u volledig op de hoogte van zowel het juridische kader als ook van de ervaringen uit de praktijk.

 • Modelovereenkomsten

  Als u kiest voor de module Flexibele arbeidsrelaties kunt u gebruikmaken van onze modellen om de verschillende samenwerkingsvormen vast te leggen. Denk aan een oproepcontract, min/max-contract en de overeenkomst van opdracht.

 • Ondersteuning bij keuzes contractvorm

  Wij helpen u bij het maken van een goede keuze met betrekking tot de verschillende flexibele arbeidsrelaties. Samen met u bekijken we waar uw behoeftes liggen, om u vervolgens van praktisch advies te voorzien. Daarbij stellen wij de benodigde overeenkomsten voor u op.

 • Legal scan bestaande contracten

  Wij beoordelen uw huidige contracten en adviseren u over eventuele risico’s en het verbeteren van de inzetbaarheid van flexibele arbeidskrachten.

Neem voor een op maat gesneden pakket en vragen over de modules contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.