Module Individueel ontslag

Heeft u een werknemer die onvoldoende functioneert en bent u benieuwd of u al voldoende dossier heeft opgebouwd? Of heeft uw een werknemer die wangedrag op de werkvloer pleegt en vraagt u zich af of een ontslag op staande voet mogelijk is? Past een werknemer niet in het team of is de arbeidsrelatie met de leidinggevende verstoord? Wat kunt u dan doen? Welke stappen moet u zetten en welke juist niet?

Wij kunnen u begeleiden in deze trajecten. Wij analyseren de haalbaarheid van een ontslag en adviseren u over de juiste stappen om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te kunnen beëindigen. De ervaring leert dat bij het tijdig zetten van de juiste stappen een zaak vaak sneller en daarbij vaak ook goedkoper is opgelost.

Wat omvat de module Individueel ontslag?

 • Workshop ‘ontslagrecht’

  Wij geven bij u op locatie een twee uur durende workshop waarin we in vogelvlucht het ontslagrecht bespreken. Tijdens de workshop kunnen praktijkvragen worden gesteld.

 • Workshop ‘dossieropbouw’

  Wij geven bij u op locatie een twee uur durende workshop waarin we bespreken hoe u een ‘dossier’ moet opbouwen. Wij bespreken onder andere wat u moet doen als een werknemer onvoldoende functioneert of de arbeidsrelatie is verstoord.

 • Voorbeeldbrieven

  Functioneert uw werknemer onvoldoende? Leeft hij of zij bedrijfsregels niet na of komt hij of zij regelmatig te laat? Wij hebben voorbeeldbrieven die u onder andere kunt gebruiken om een werknemer een officiële waarschuwing te geven of om een verbetertraject vast te leggen. Zo wordt de dossiervorming goed in gang gezet.

 • Check op uw dossier

  Heeft u voldoende aan dossiervorming gedaan om tot ontslag over te gaan? Indien dat niet het geval is, begeleiden wij u om alsnog snel een volledig en goed gedocumenteerd dossier op te bouwen waarmee het ontslag gerealiseerd kan worden. Ook denken wij mee over alternatieven als een ‘demotie’ en kunt u ons op elk moment bellen om te overleggen over een individuele ontslagzaak.

 • Onderhandeling van vertrekregeling en opstellen van een beëindigingsovereenkomst

  In meer dan 90% van de individuele ontslagzaken wordt uiteindelijk een regeling getroffen waarin staat onder welke voorwaarden werkgever en werknemer uit elkaar gaan. Een dergelijke regeling moet worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Wij stellen deze overeenkomst voor u op zodat u weet dat aan alle juridische voorwaarden is voldaan. Ook kunnen wij de onderhandelingen voor u voeren.

 • Ontbindingsprocedure bij de kantonrechter

  Mocht met uw werknemer geen overeenstemming kunnen worden bereikt over een vertrekregeling, dan moet u zich tot de kantonrechter wenden om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Wij stellen voor u het ontbindingsverzoek op dat aan alle wettelijke vereisten voldoet, zodat we bij de kantonrechter sterk voor de dag komen en daarmee de kans op succes zo groot mogelijk is. De inhoud van het ontbindingsverzoek stemmen wij uiteraard met u af. Doorgaans zal de werknemer een verweerschrift indienen. Hierop moet tijdens de mondelinge behandeling van uw zaak op de rechtbank worden gereageerd. Uw advocaat stelt een pleitnota op om tijdens de zitting te gebruiken. Uiteraard stemmen we ook de inhoud hiervan samen met u af. Tijdens de zitting zal een van onze advocaten uw zaak bepleiten en eventuele onderhandelingen voeren. Na afloop van de zaak wordt de uitspraak van de rechter aan u teruggekoppeld en adviseren wij u hoe verder tot een afwikkeling te komen.

Neem voor een op maat gesneden pakket en vragen over de modules contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.