Document - Ten Holter Noordam advocaten

Pensioenrecht

Pensioenrecht is een bijzonder onderdeel van het arbeidsrecht. Naast de werkgever en werknemer is er een derde partij bij betrokken: de pensioenuitvoerder (pensioenfonds of pensioenverzekeraar). Dat betekent voor u als werkgever dat u rekening moet houden met de belangen van alle partijen. Kort gezegd: u zit soms tussen twee vuren terwijl u moet zorgen dat alles goed geregeld is. Voor de werknemer, de pensioenuitvoerder én uw eigen organisatie.

Regelgeving maakt het niet eenvoudiger

De belangen in pensioenland zijn enorm, zowel financieel als sociaal. Ook voor pensioenrecht geldt dat de regelgeving steeds ingewikkelder wordt en regelmatig wijzigt. Hierbij moeten we ook rekening houden met de Europese wet- en regelgeving. Het verschil in de verwachtingen van pensioenregelingen door werkgevers en pensioenuitvoerders en die van pensioengerechtigden wordt steeds groter. Ten Holter Noordam advocaten stelt zichzelf tot doel om hierop te anticiperen door u uitgebreid te informeren over de (on)mogelijkheden. Zodat uw organisatie de belangen van alle drie de partijen veilig kan stellen.

Kennisdeling via de Pensioenbalie

Wij volgen de actuele pensioenontwikkelingen op de voet en delen kennis en informatie via de Pensioenbalie. Dit is een door het Nederlands Pensioenbureau opgericht landelijk netwerk waarbij alleen advocatenkantoren zijn aangesloten die op hoog niveau pensioenrecht behandelen. De Pensioenbalie garandeert door kennis en informatiedeling pensioenadvocatuur op het niveau zoals u dat van ons mag verwachten. Want onze pensioenadvocaten beschikken over diepgaande kennis van alle facetten van het pensioenrecht en het arbeidsrecht. Een professioneel team waar u met een gerust hart een beroep op kunt doen. Of dat nu gaat om een fusie/overname, een pensioenverzekering of een wijziging van de pensioenregeling.