Bestuurs- en Omgevingsrecht

Onze advocaten Bestuurs- en Omgevingsrecht adviseren en procederen over kwesties waarbij een overheidsorgaan is betrokken. Dit handelen van de overheid staat in het bestuursrecht centraal. Hierbij spelen vaak ook privaat- en Europeesrechtelijke aspecten. 
Bij het omgevingsrecht gaat het ook om overheidshandelen, maar dan specifiek om zaken die invloed hebben op de fysieke leefomgeving (milieu en ruimtelijke ordening).

Wij kunnen u – of u nu een overheidsorgaan of een marktpartij bent – assisteren bij vergunningverlening, (wijziging van) bestemmingsplannen, handhaving en handhavingstoezicht, subsidierecht, bestuurlijk toezicht, sanctierecht (bestuurlijke boete) en openbaarheid van overheidsinformatie (Wob en straks mogelijk Woo).

Onze advocaten helpen ook met overeenkomsten waarbij overheden zijn betrokken. Het kan dan gaan om overeenkomsten tussen overheden onderling, zoals gemeenschappelijke regelingen of samenwerkingsovereenkomsten. Maar het kan ook gaan om overeenkomsten tussen overheden en marktpartijen, zoals anterieure overeenkomsten of overeenkomsten van opdracht.

Door de nauwe samenwerking met onze bouw- en aanbestedingsrecht advocaten en de sectie strafrecht zijn wij in staat u ook met de mededingings- en overige vastgoedrechtelijke aspecten, en zo nodig het straf- en sanctierecht, te assisteren.

Wij voelen ons betrokken bij uw organisatie en bieden u hoge kwaliteit en expertise gecombineerd met een praktische en snelle aanpak. Daarnaast willen wij u graag proactief helpen om veelvoorkomende probleemgebieden structureel aan te pakken. Dit doen wij bijvoorbeeld met workshops en (kosteloze) signaleringen per e-mail over belangrijke ontwikkelingen.

Subspecialismen

Openbaarheid van overheidsinformatie (Wob / Woo)
Openbare orde en veiligheid

Gerelateerde berichten

Geluid, frites en de Omgevingswet

16 mei 2019 - Al jaren wordt gesproken over de Omgevingswet. Die had eigenlijk al dit jaar, in 2019, in werking moeten treden. Volgens…

Geluid, frites en de Omgevingswet

Wat komt er kijken bij de berekening van geleden inkomensschade?

18 april 2019 - Op 10 april 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een uitspraak gedaan inzake een…

Wat komt er kijken bij de berekening van geleden inkomensschade?

Advocaten

Casper Dekker

Michael de Groot

Joyce van der Holst

Hugo Pennarts

Cornelis van der Sluis

Jurgen Vermeulen

Christine Visser

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.