Bestuurs- en Omgevingsrecht

Onze advocaten Bestuurs- en Omgevingsrecht adviseren en procederen over kwesties waarbij een overheidsorgaan is betrokken. Dit handelen van de overheid staat in het bestuursrecht centraal. Hierbij spelen vaak ook privaat- en Europeesrechtelijke aspecten. 
Bij het omgevingsrecht gaat het ook om overheidshandelen, maar dan specifiek om zaken die invloed hebben op de fysieke leefomgeving (milieu en ruimtelijke ordening).

Wij kunnen u – of u nu een overheidsorgaan of een marktpartij bent – assisteren bij vergunningverlening, (wijziging van) bestemmingsplannen, handhaving en handhavingstoezicht, subsidierecht, bestuurlijk toezicht, sanctierecht (bestuurlijke boete) en openbaarheid van overheidsinformatie (Wob en straks mogelijk Woo).

Onze advocaten helpen ook met overeenkomsten waarbij overheden zijn betrokken. Het kan dan gaan om overeenkomsten tussen overheden onderling, zoals gemeenschappelijke regelingen of samenwerkingsovereenkomsten. Maar het kan ook gaan om overeenkomsten tussen overheden en marktpartijen, zoals anterieure overeenkomsten of overeenkomsten van opdracht.

Door de nauwe samenwerking met onze bouw- en aanbestedingsrecht advocaten en de sectie strafrecht zijn wij in staat u ook met de mededingings- en overige vastgoedrechtelijke aspecten, en zo nodig het straf- en sanctierecht, te assisteren.

Wij voelen ons betrokken bij uw organisatie en bieden u hoge kwaliteit en expertise gecombineerd met een praktische en snelle aanpak. Daarnaast willen wij u graag proactief helpen om veelvoorkomende probleemgebieden structureel aan te pakken. Dit doen wij bijvoorbeeld met workshops en (kosteloze) signaleringen per e-mail over belangrijke ontwikkelingen.

Subspecialismen

Openbaarheid van overheidsinformatie (Wob / Woo)
Openbare orde en veiligheid

Gerelateerde berichten

Misbruik van recht op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens?

8 februari 2019 - Op woensdag 23 januari jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een nieuwe pagina toegevoegd…

Misbruik van recht op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens?

Schaarse vergunningstelsel opstellen, vooraf en gaandeweg aandacht geboden!

18 januari 2019 - Schaarse vergunningen en Amsterdam vormen niet altijd een gelukkige combinatie. Vooral het gedoe over de rondvaartboten, maar op dit moment…

Schaarse vergunningstelsel opstellen, vooraf en gaandeweg aandacht geboden!

De realisatie van RIF010 kan eindelijk van start

10 januari 2019 - De winnaar van het Stadsinitiatief RIF010 – een gebiedsontwikkelingsproject in Rotterdam dat voorziet in een watersportgebied met schoon water en…

De realisatie van RIF010 kan eindelijk van start

Weg met de Wob, op naar de Woo; het vervolg

9 januari 2019 - Op 16 mei 2016 verscheen het blog over de Wet open overheid “Weg met de Wob, op naar de Woo?!”.…

Weg met de Wob, op naar de Woo; het vervolg

Advocaten

Casper Dekker

Michael de Groot

Joyce van der Holst

Hugo Pennarts

Cornelis van der Sluis

Jurgen Vermeulen

Christine Visser

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.