Strafrecht

Onze strafrechtsectie is volledig gespecialiseerd in de behandeling van (economisch)strafrecht. Hierbij kan gedacht worden aan onderzoeken door bijvoorbeeld de FIOD, ISZW-DO en de ILT-IOD.

Daarnaast zijn wij als een van de weinige kantoren in de regio Rotterdam gespecialiseerd in bestuursstrafrecht. Denk hierbij aan bestuurlijke boetes in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid vreemdelingen en tal van andere bijzondere wetten. Dankzij de nauwe samenwerking met onze secties Arbeidsrecht en Bestuurs- en Omgevingsrecht kunnen wij uw verdediging zo volledig mogelijk voeren.

Door jarenlange ervaring weten wij dat hoe eerder wij bij een zaak betrokken worden, hoe groter de kans is op een positieve afloop. Wij kunnen u dan tijdig adviseren over uw rechten en plichten en over uw processtrategie, zoals hoe te reageren op vragen van een opsporingsambtenaar en toezichthouder. Wij kunnen zelfs voorafgaand aan een verhoor al de beschikking krijgen over het procesdossier. Mede op basis van dat dossier kunnen wij met u de in te nemen proceshouding en -strategie bespreken.

Mocht uw strafzaak uiteindelijk niet leiden tot verdere vervolging of vrijspraak, dan is het mogelijk om een verzoek in te dienen bij de Rechtbank om de volledige door u gemaakte advocaatkosten vergoed te krijgen.

Gerelateerde berichten

De strafrechtelijke vervolging van gemeenten

22 maart 2018 - In de meeste strafzaken staan natuurlijke personen, mensen van vlees en bloed, terecht voor gepleegde strafbare feiten. Uit artikel 51…

De strafrechtelijke vervolging van gemeenten

De nieuwe beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving

5 januari 2016 - Per 18 december 2015 is de nieuwe Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving in werking getreden. Met deze doorgevoerde wijziging wordt aangesloten bij…

De nieuwe beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving

Naar een uniforme handhaving van het BRZO

22 december 2015 - Het BRZO bevat een pakket aan regels om zware ongevallen te voorkomen bij bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig…

Naar een uniforme handhaving van het BRZO

Advocaten

Marcel Smit

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.