handhaving en openbare orde

Wij hebben veel ervaring met het adviseren van overheden en marktpartijen in het kader van de openbare orde, veiligheid en handhaving.

Overheidsorganen adviseren wij in complexe bestuurlijk juridische vraagstukken. Lokale regelgeving zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is daarbij vaak het onderwerp, maar ook wetgeving zoals de Gemeentewet, de Opiumwet, de Drank- en Horecawet, de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob), de Wet Cameratoezicht op openbare plaatsen, de Opiumwet, de Wet op de kansspelen (WOK) en de Havenbeheersverordening komen daarbij aan de orde.

De bevoegdheden op grond van deze regelgeving worden in een breed spectrum toegepast. Denk daarbij bij voorbeeld aan de organisatie, regulering van en toezicht op evenementen en openbare inrichtingen, het gebruik van de openbare ruimte, toezicht op en regulering van horecabedrijven, overlast gevende activiteiten, het gebruik van kansspelautomaten en sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen. Wij adviseren op een constructieve en praktische manier en zijn betrokken bij de gemeenten waar wij voor werken. Onze strafrechtspecialisten kunnen daarbij adviseren over de strafrechtelijke aspecten van een zaak.

Vaak is er een samenhang met bredere maatschappelijke discussies die binnen een gemeente leven. Wij hebben uitgebreide ervaring met de advisering voor de gemeentelijke bestuurspraktijk en voelen daardoor aan welke politiek-bestuurlijk gevoeligheden er spelen, zodat wij hierop anticiperen en adviseren met oog voor de politiek-bestuurlijke context.

Wij staan ondernemingen bij die te maken krijgen met handhaving van een overheidsinstantie als de gemeente, een Omgevingsdienst, Inspectie SZW of de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het gaat hierbij om handhaving vanwege (vermeend) niet naleven van een voorschrift uit de milieuvergunning, het bestemmingsplan of bijvoorbeeld specifieke regelgeving op het gebied van de tewerkstelling van niet-Nederlandse werknemers (Wet arbeid vreemdelingen), arbeidstijden (Arbeidstijdenwet) of de arbeidsomstandigheden (Wet arbeidsomstandigheden). Overheidsinstanties hebben op basis van deze regelgeving bevoegdheden om handhavend op te treden met bij voorbeeld een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. De bestuurlijke boete is een instrument van het zogeheten bestuursstrafrecht. Wij adviseren en begeleiden marktpartijen bij een procedure (vanaf het moment van het kunnen indienen van een zienswijze tot eventueel hoger beroep). Dit vraagt soms specifieke expertise van de advocaten bestuursrecht en strafrecht. De advocaten van Ten Holter Noordam beschikken over deze expertises en werken samen indien de zaak dat vereist.

Gerelateerde berichten

Arbo-boete; is wel sprake van een overtreding?

28 maart 2018 - In een tweetal recente uitspraken heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) zich uitgelaten over de…

Arbo-boete; is wel sprake van een overtreding?

De strafrechtelijke vervolging van gemeenten

22 maart 2018 - In de meeste strafzaken staan natuurlijke personen, mensen van vlees en bloed, terecht voor gepleegde strafbare feiten. Uit artikel 51…

De strafrechtelijke vervolging van gemeenten

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.