Personen-, Familierecht, Erfrecht en Mediation

Het personen-, familierecht en erfrecht houden zich bezig onder meer met scheiding, kinderen, pensioen, fiscaliteiten en nalatenschap.

De belangen van de betrokkenen in een scheiding en nalatenschap staan voorop.
Waar kinderen zijn in een scheiding, hebben hun belangen prioriteit. Een kind hoeft immers niet nog meer de dupe van een scheiding te worden dan het door een scheiding al is.

De gevolgen van een scheiding betreffen bijvoorbeeld de vermogensafwikkeling, zoals de gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden , de fiscale en vennootschappelijke gevolgen daarvan, het pensioen in eigen beheer en de kinder- en partneralimentatie. In een nalatenschap zijn er meerdere belanghebbenden met wie wordt samengewerkt om tot afwikkeling van de nalatenschap te komen.

Mediation

Vanuit onze missie “pijn moet kort zijn” bieden wij onder andere met mediation de mogelijkheid een scheiding en de afwikkeling van een nalatenschap te regelen in gezamenlijk overleg.

Mediation is een moderne vorm van geschillenbeslechting, zonder de tussenkomst van een rechter.

De betrokken partijen, eventueel bijgestaan door een eigen adviseur, zullen via onderhandelingen onder leiding van de advocaat-mediator afspraken maken over de gevolgen van hun scheiding danwel hun nalatenschap en eventuele geschillen daarover oplossen.

Partij-gesprek

Wanneer de betrokken partijen niet kiezen voor mediation, kan een partij-gesprek tezamen met de beide advocaten uitkomst bieden.

Procederen kan soms jaren in beslag nemen, terwijl een geschil via mediation of een partij-gesprek vaak snel wordt opgelost.

Verder blijkt dat deze wijze van overleg vaker een win-win situatie voor de partijen oplevert dan slepende procedures met winnaars en verliezers.

Ook loopt de onderlinge verstandhouding minder schade op dan wanneer een harde, juridische strijd wordt gevoerd.

Zo blijven de belangen van de betrokkenen en vooral die van de kinderen gewaarborgd.

Kortom

Overleg in scheiding en nalatenschap is durven doen!

Gerelateerde berichten

Pensioen in eigen beheer: afgeschaft! Wat betekent dit voor u als DGA?

24 mei 2017 - De 1e Kamer heeft de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer en overige Fiscale Pensioenmaatregelen (afgekort WUPEB) op 7 maart…

Pensioen in eigen beheer: afgeschaft! Wat betekent dit voor u als DGA?

Wettelijke algehele gemeenschap van goederen beperkt!

19 april 2017 - In navolging van de Tweede Kamer op 19 april 2016 heeft nu ook de Eerste Kamer op 28 maart 2017…

Wettelijke algehele gemeenschap van goederen beperkt!

Advocaten

Margot van Olden

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.