Privacy en cybercrime

Privacy en databescherming zijn belangrijk voor elke organisatie. Ten Holter Noordam advocaten is uw partner in privacy en cybercrime.

Iedere organisatie in de private en publieke sector verwerkt persoonsgegevens. Onder het ‘verwerken’ van persoonsgegevens wordt niet enkel het registreren van persoonsgegevens verstaan, maar elke denkbare handeling die met persoonsgegevens kan worden verricht. Denk dus ook aan het verzamelen, wijzigen, raadplegen, opvragen, verspreiden en vernietigen van gegevens over natuurlijke personen. Over het verwerken van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schreven onze privacy en cybercrime advocaten de blogreeks ‘AVG Uitgediept’. Lees hier de eerste editie, een introductie in de privacywetgeving, met een overzicht van alle blogs.

De AVG stelt zeer strenge eisen aan de verwerking van persoonsgegevens, maar ook aan de beveiliging daarvan. Organisaties die zich niet houden aan deze voorschriften lopen het risico door de Autoriteit Persoonsgegevens te worden beboet. Lees hier de blog van Emiel de Joode over de handhaving en sancties onder de AVG.

Wat kan Ten Holter Noordam advocaten voor u betekenen?

Wij beschikken over een multidisciplinair team van advocaten dat bedrijven en instellingen op het gebied van privacy en databescherming op diverse rechtsgebieden en vanuit diverse invalshoeken kan adviseren. Wij helpen u graag om aan al uw wettelijke verplichtingen op het gebied van privacy en databescherming te voldoen. Zo kunnen wij onder meer:

  • helpen de bekendheid van de regels op het gebied van privacy- en databescherming binnen de organisatie te vergroten, bijvoorbeeld door middel van een workshop of een presentatie;
  • het signaleren van risico’s voor privacy en databescherming binnen uw organisatie;
  • assisteren bij het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment (PIA);
  • adviseren over privacy vriendelijke maatregelen (privacy by design/default)
  • assisteren bij het opstellen van een privacyverklaring en uiteenlopende protocollen voor de bescherming van persoonsgegevens;
  • assisteren bij het opstellen en/of beoordelen van verwerkersovereenkomsten;
  • adviseren in geval van een datalek;
  • adviseren over uiteenlopende personeelsvolgsystemen, bijvoorbeeld cameratoezicht en toegangscontrole;
  • uw organisatie adviseren en assisteren bij een dreiging van of een reeds opgelegde boete.

 

Ons team bestaat uit specialisten die actief zijn op verschillende rechtsgebieden. Wij werken daarnaast samen met specialisten op het gebied van ICT en technische beveiliging van persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging van deze data vindt in steeds toenemende mate digitaal plaats en door middel van moderne ICT-middelen. Kennis en affiniteit hiermee is dan ook noodzakelijk voor een goede advisering.

Wij verzorgen regelmatig (op locatie) trainingen en workshops over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van privacy en databescherming. Daarnaast wijden onze specialisten geregeld blogs aan dit onderwerp.

Contact: privacy@thna.nl

Gerelateerde berichten

Cookiewalls zijn niet toegestaan op basis van de AVG

13 maart 2019 - Veel websites gebruiken cookies of vergelijkbare technieken. Deze cookies zorgen voor het functioneren van de website, maken het mogelijk om…

Cookiewalls zijn niet toegestaan op basis van de AVG

Misbruik van recht op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens?

8 februari 2019 - Op woensdag 23 januari jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een nieuwe pagina toegevoegd…

Misbruik van recht op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens?

21.000 datalekken gemeld in 2018

31 januari 2019 - Op 29 januari 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) bekend gemaakt dat zij in 2018 21.000 meldingen heeft ontvangen van…

21.000 datalekken gemeld in 2018

Advocaten

Michiel van Aardenne

Casper Dekker

Corine d' Hulst

Emiel de Joode

Menno van Koppen

Marcel Smit

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.