Privacy en cybercrime

Privacy en bescherming van persoonsgegevens zijn onderwerpen die niet zijn weg te denken uit het maatschappelijke verkeer.

Iedere organisatie in de private en publieke sector verwerkt persoonsgegevens. Onder het ‘verwerken’ van persoonsgegevens wordt niet enkel het registreren van persoonsgegevens verstaan, maar elke denkbare handeling die met persoonsgegevens kan worden verricht. Denk dus ook aan het verzamelen, wijzigen, raadplegen, opvragen, verspreiden en vernietigen van gegevens over natuurlijke personen. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) stelt zeer strenge eisen aan de verwerking van persoonsgegevens, maar ook aan de beveiliging daarvan. Organisaties die zich niet houden aan deze voorschriften lopen het risico door de Autoriteit Persoonsgegevens te worden beboet. Met ingang van 25 mei 2018 zal de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking treden. Deze verordening vervangt de WBP en stelt aanvullende en nog strengere eisen aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Het recht op privacy en bescherming van persoonlijke data zullen in de komende jaren alleen maar in belang toenemen.

Ten Holter Noordam advocaten beschikt over een multidisciplinair team van advocaten dat bedrijven en instellingen op het gebied van privacy- en databescherming op diverse rechtsgebieden en vanuit diverse invalshoeken kan adviseren. Deze advocaten helpen u graag om aan al uw wettelijke verplichtingen op het gebied van privacy en dataprotection te voldoen. Zo kunnen wij onder meer:

  • adviseren of uw organisatie aan alle regelgeving op privacygebied voldoet Privacy Impact Assessment (PIA);
  • assisteren bij het opstellen van uiteenlopende protocollen op privacygebied;
  • assisteren bij het opstellen van bewerkersovereenkomsten;
  • adviseren in geval van een datalek;
  • adviseren over uiteenlopende personeelsvolgsystemen;
  • uw organisatie adviseren en assisteren bij een opgelegde boete.

Ons team bestaat uit specialisten die actief zijn op verschillende rechtsgebieden. Wij werken daarnaast samen met specialisten op het gebied van ICT en technische beveiliging van persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging van deze data vindt in steeds toenemende mate digitaal plaats en door middel van moderne ICT-middelen. Kennis en affiniteit hiermee is dan ook noodzakelijk voor een goede advisering.

Wij verzorgen regelmatig (op locatie) trainingen en workshops over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van privacy- en dataprotection en onze specialisten wijden geregeld blogs aan dit onderwerp.

Contact: privacy@thna.nl

Gerelateerde berichten

AVG nader toegelicht #1: Toestemming in arbeidsrelaties

3 september 2018 - Het verwerken van persoonsgegevens uit hoofde van de AVG is alleen dan toegestaan als de verwerking plaatsvindt voor een welbepaald…

AVG nader toegelicht #1: Toestemming in arbeidsrelaties

Gegevensuitwisseling door woningcorporaties: wanneer mag dat?

13 maart 2018 - Op 25 mei a.s. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en geldt deze Europese wetgeving rechtstreeks in alle…

Gegevensuitwisseling door woningcorporaties: wanneer mag dat?

AVG Uitgediept #14: Handhaving en sancties

12 maart 2018 - Onze blogreeks AVG Uitgediept  sluiten we af met een bijdrage over de handhaving van de AVG en sancties op overtreding…

AVG Uitgediept #14: Handhaving en sancties

Misbruik van de privacy-wetgeving (Wbp en AVG)

21 februari 2018 - Met meerdere blogs is stil gestaan bij de rechtspraak over misbruik van het recht om informatie op te vragen op…

Misbruik van de privacy-wetgeving (Wbp en AVG)

Advocaten

Michiel van Aardenne

Casper Dekker

Marta Hovanesian

Corine d' Hulst

Emiel de Joode

Menno van Koppen

Marcel Smit

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.