Volkshuisvesting

Volkshuisvesting is altijd actueel. Omdat het over huisvesting gaat, waarvoor de overheid grondwettelijk een zorgplicht heeft en omdat het een breed onderwerp is. Met veel belanghebbende partijen, zoals gemeenten, woningcorporaties, huurders, aannemers, projectontwikkelaars.

Volkshuisvesting is juridisch complex en veelomvattend. Temeer na 2015. Toen brak met de gewijzigde Woningwet een nieuw tijdperk voor de volkshuisvesting aan. Gemeenten behoren nu de regie te voeren. Woningcorporaties moeten zich in beginsel richten op hun kerntaak, kort gezegd: de doelgroep huisvesten. Meer is mogelijk, maar dan wel volgens specifieke regels. Ook huurders mogen meepraten over de (prestatie)afspraken, die worden gemaakt om de volkshuisvesting binnen de gemeente vorm te geven.
De regelgeving is complex en moeilijk leesbaar en de ontwikkelingen in de praktijk gaan snel. Ten Holter Noordam advocaten ziet volkshuisvestingrecht daarom als een zelfstandig rechtsgebied, waarin veel specialismen samenkomen.

Volkshuisvestingsrecht vormt daarnaast een belangrijk onderdeel van onze sectie Bouw-, Bestuurs- en Aanbestedingsrecht (BBA). Naast expertise binnen de sectie BBA op het gebied van huurrecht, bouwrecht, aanbestedingsrecht, onteigeningsrecht en bestuursrecht heeft ons kantoor een surplus aan ervaring en expertise op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, stafrecht en privacyrecht.

Blogs

Met onze blogs brengen wij lastige onderwerpen op verschillende rechtsgebieden met elkaar in verband, die specifiek voor woningcorporaties en gemeenten van belang zijn. Maar ook voor huurders, projectontwikkelaars en aannemers, die met woningcorporaties samenwerken of met hen te maken hebben.
Denk bijvoorbeeld aan:

 • Daeb en niet-Daeb: wat mag een corporatie wel of niet?
 • Prestatieafspraken: tips en trucs voor meer regie
 • Passend toewijzen
 • Markttoets: de ervaringen
 • Geschillenregeling: waarover en waarvoor?
 • Scheefwonen
 • Leefbaarheid: een prestatieveld dat Nederland bijzonder maakt
 • Huurdersorganisaties en bewonersorganisaties: hun rol in de volkshuisvesting
 • Veranderende positie van huurders
 • Wooncoöperaties: gaat het werken, en hoe?
 • Onteigening door woningcorporaties: een mogelijkheid?
 • Aanbestedingsrecht: Europese toestanden voor woningcorporaties?
 • Staatssteun: daeb en meer
 • Arbeidsrecht en woningcorporaties: de bijzonderheden
 • Faillissement van woningcorporaties: kan dat?
 • Bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van commissarissen
 • Privacyrecht binnen woningcorporaties en gemeenten
 • En nog veel meer

U kunt zich kosteloos op de blogs abonneren.

Subspecialisme

Huurrecht

Gerelateerde berichten

Het bod van woningcorporaties: zo sturen corporaties mee

28 juni 2018 - Het is weer bijna tijd. (Woning)corporaties moeten voor 1 juli hun ‘bod’ doen aan gemeenten waarin zij ‘feitelijk werkzaam zijn’.…

Het bod van woningcorporaties: zo sturen corporaties mee

De Wnt voor woningcorporaties: hoe zat het ook alweer?

16 mei 2018 - Voor woningcorporaties speelt het arbeidsrecht een belangrijke rol. Onder meer de honorering van topfunctionarissen leidt regelmatig tot vragen. Onjuiste toepassing…

De Wnt voor woningcorporaties: hoe zat het ook alweer?

Zijn woningbouwcorporaties aanbestedingsplichtig?

25 april 2018 - Deze vraag speelt al langer en werd recent weer actueel. Arjan van de Watering schreef onlangs een blog over de…

Zijn woningbouwcorporaties aanbestedingsplichtig?

Advocaten

Michael de Groot

Daniëlle de Vos

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.