Openbaarheid van overheidsinformatie (Wob / Woo)

Openbaarheid van overheidsinformatie is een subspecialisatie binnen het bestuursrecht en een specifieke expertise van Ten Holter Noordam.

De advocaten bestuursrecht staan op dit terrein zowel de overheid bij als informatiezoekende particulieren, journalisten en ondernemingen. Ze geven regelmatig (inhouse) lezingen en publiceren in diverse wetenschappelijke tijdschriften en op websites.

Het belangrijkste kader is vooralsnog de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op grond van die wet kan iedereen een verzoek om informatie richten aan de overheid en moet dit leiden tot een besluit. Dit verzoek is vormvrij, maar mede vanwege het misbruik dat is gemaakt van de Wob (om er financieel wijzer van te worden) zijn er eisen aan zo’n verzoek waardoor het inrichten ervan niet altijd eenvoudig is. Ook de procedure die volgt vraagt om een gedegen kennis van de wet, maar vooral ook van de dagelijks verschijnende jurisprudentie.

De advocaten bestuursrecht staan overheden bij in concrete procedures. Zij zijn betrokken bij het efficiënt inrichten van het proces om de behandeling van Wob-verzoeken. Ook staan zij de verzoeker om informatie bij en leiden deze door het traject.

De advocaten bestuursrecht houden de actualiteit dagelijks bij. Gebeurt er iets van groot belang voor de praktijk, dan publiceren wij hierover via blogs en andere publicaties. Wij denken ook graag mee met de wetgever, zoals bij de nu in de Eerste Kamer voorliggende Wet open overheid (de beoogde opvolger van de Wob). De position paper die wij daarvoor hebben opgesteld is hoog gewaardeerd.

Gerelateerde berichten

WhatsApp en sms-berichten zijn te Wobben

8 april 2019 - Het kan u niet zijn ontgaan, op 20 maart deed de Raad van State een belangrijke uitspraak voor bestuurlijk Nederland;…

WhatsApp en sms-berichten zijn te Wobben

Openbaarmaking van inspectiegegevens

19 februari 2019 - De rijksoverheid blijft bij inspectiegegevens veel waarde toekennen aan openbaarheid van die gegevens. Dit is niet anders in de zorg.…

Openbaarmaking van inspectiegegevens

Misbruik van recht op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens?

8 februari 2019 - Op woensdag 23 januari jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een nieuwe pagina toegevoegd…

Misbruik van recht op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens?

Weg met de Wob, op naar de Woo; het vervolg

9 januari 2019 - Op 16 mei 2016 verscheen het blog over de Wet open overheid “Weg met de Wob, op naar de Woo?!”.…

Weg met de Wob, op naar de Woo; het vervolg

Advocaten

Casper Dekker

Cornelis van der Sluis

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.