Casper is onderdeel van het team bestuurs- en omgevingsrecht.

Het interessante aan zijn vakgebied vindt Casper het samenspel tussen het algemeen belang dat de overheid dient te behartigen en het persoonlijk belang van burgers. ‘De relatie tussen burger en overheid heeft mij altijd geïntrigeerd, zowel vanuit het perspectief van de overheid (wat mag de overheid?) als vanuit het perspectief van de burger (wat kan de burger?).’

Net als in zijn vak gaat Casper in zijn vrije tijd de strijd met een sterke opponent niet uit de weg: hij staat regelmatig op de squashbaan. Daarnaast toert Casper graag op zijn motor.

  • Opleiding
    • 2016 masteropleiding Staats- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht

Updates van Casper

Arbo-waarschuwing; niet langer op verzoek in te trekken

17 januari 2018 - Met ingang van 1 januari jl. is de Arbeidsomstandighedenwet (“Arbowet”) gewijzigd. Deze wijziging ziet op de mogelijkheden voor de werkgever…

Arbo-waarschuwing; niet langer op verzoek in te trekken