Casper is onderdeel van het team bestuurs- en omgevingsrecht.

Het interessante aan zijn vakgebied vindt Casper het samenspel tussen het algemeen belang dat de overheid dient te behartigen en het persoonlijk belang van burgers. ‘De relatie tussen burger en overheid heeft mij altijd geïntrigeerd, zowel vanuit het perspectief van de overheid (wat mag de overheid?) als vanuit het perspectief van de burger (wat kan de burger?).’

Net als in zijn vak gaat Casper in zijn vrije tijd de strijd met een sterke opponent niet uit de weg: hij staat regelmatig op de squashbaan. Daarnaast toert Casper graag op zijn motor.

  • Gevolgde opleidingen
    • 2014 - 2016 Master Staats- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht
    • 2015 Master Europees Recht
    • 2009 - 2014 Bachelor Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Nevenfuncties
    • Kerngroeplid Rot. Jong

Updates van Casper

Arbo-boete; is wel sprake van een overtreding?

28 maart 2018 - In een tweetal recente uitspraken heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) zich uitgelaten over de…

Arbo-boete; is wel sprake van een overtreding?