Sinds 2018 is Dymphy associate partner arbeidsrecht bij ons kantoor. Vanaf 2010 werkt zij als advocaat binnen de sectie arbeidsrecht. Voor die tijd was zij al als student-stagiaire werkzaam binnen dezelfde sectie.

Door haar praktische insteek bij complexe arbeidsrechtelijke vraagstukken wordt Dymphy door veel cliënten gevraagd mee te denken over het voorkomen dan wel oplossen van geschillen. Naast het arbeidsrecht adviseert Dymphy ook over de Wet Normering topinkomens.

Samen met haar arbeidsrecht-collega`s organiseert Dymphy (kosteloze) ontbijtsessies op kantoor voor cliënten teneinde in een informele setting cliënten te informeren over actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Workshops op maat worden ook door haar gegeven over diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Haar vrije tijd spendeert Dymphy graag op de tennisbaan.

 • Dymphy adviseert en denkt mee over
  • Het opstellen, beoordelen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten
  • Ontslagkwesties
  • Reorganisaties
  • CAO-recht
  • Medezeggenschap
  • Overgang van onderneming
  • Zieke werknemers en re-integratie
  • Flexibele arbeidsrelaties
  • WNT
 • Tot haar cliënten behoren
  • Havengerelateerde ondernemingen
  • Bouwbedrijven
  • Zorginstellingen
  • Handelsondernemingen
  • Installatiebedrijven
  • Dienstverlenende bedrijven
  • Particulieren/(statutair)directeuren
 • Gevolgde opleidingen
  • 2016 Postacademische Leergang Arbeid (PALA), Erasmus Universiteit Rotterdam (cum laude)
  • 2006-2010 Civiel Recht (master Arbeidsrecht), Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Dymphy verzorgt de volgende workshops
  • De zieke werknemer en re-integratie
  • Arbeidsrecht in vogelvlucht
  • De disfunctionerende werknemer / dossieropbouw
  • Actualiteiten arbeidsrecht
  • Ontwikkelingen ontslagrecht/Wet Werk en Zekerheid
  • Reorganisatie en sociaal plan
  • WNT
 • Nevenfuncties
  • Penningmeester van de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA)
  • JCI (Junior Chamber International)
 • Specialistenverenigingen
  • Lid van Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Lid van Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA)
  • Lid van de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA)
  • Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
 • Publicaties
  • 2015 auteur WWZ in modellen, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2015
  • JIN 2015/217, annotatie bij Rechtbank (kantonrechter) Amsterdam 20 augustus 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:5481 (vaststellingsovereenkomst. WNT. Bestuurder. Aanvulling WW-uitkering)
  • JIN 2016/4, annotatie bij Rechtbank Den Haag (kantonrechter) 21 september 2015, nr. 4320146 RP VER 15-50525 (Ontbinding. Verstoorde arbeidsrelatie. Docent. Bovenwettelijke WW. Transitievergoeding)
  • JIN 2016/52, annotatie bij rechtbank Gelderland (kantonrechter) 11 november 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:7439 (ontslag op staande voet. Dringende reden. Billijke vergoeding).

Updates van Dymphy

De Wnt voor woningcorporaties: hoe zat het ook alweer?

16 mei 2018 - Voor woningcorporaties speelt het arbeidsrecht een belangrijke rol. Onder meer de honorering van topfunctionarissen leidt regelmatig tot vragen. Onjuiste toepassing…

De Wnt voor woningcorporaties: hoe zat het ook alweer?