Blogs

Schaarse rechten; ook bij ruimtelijke besluitvorming?

6 juni 2018 - In deze reeks over schaarse rechten (waaronder vergunningen) is al een aantal keer stilgestaan bij de vraag of ook ruimtelijke…

Schaarse rechten; ook bij ruimtelijke besluitvorming?

Blockchain in de zorg

5 juni 2018 - Iedereen denkt bij Blockchain gelijk aan virtuele munten. Blockchain zelf is echter een mogelijkheid zonder weerga om administratieve rompslomp, waarvan…

Blockchain in de zorg

Grondroeren en aansprakelijkheid (UAV 2012 en UAV-GC 2005)

31 mei 2018 - De Hoge Raad heeft op 25 mei jl. een belangrijke tussenuitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van de aannemer die bij…

Grondroeren en aansprakelijkheid (UAV 2012 en UAV-GC 2005)

Parkeernormen in het bestemmingsplan

17 mei 2018 - Met de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK 2014 is artikel 8, vijfde lid, van de Woningwet komen te vervallen. Hierdoor…

Parkeernormen in het bestemmingsplan

De Wnt voor woningcorporaties: hoe zat het ook alweer?

16 mei 2018 - Voor woningcorporaties speelt het arbeidsrecht een belangrijke rol. Onder meer de honorering van topfunctionarissen leidt regelmatig tot vragen. Onjuiste toepassing…

De Wnt voor woningcorporaties: hoe zat het ook alweer?

Misbruik van de Wob; ook een gemachtigde kan worden geweigerd

15 mei 2018 - In verschillende blogs is in deze blogreeks ingegaan op het fenomeen dat misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)…

Misbruik van de Wob; ook een gemachtigde kan worden geweigerd

Zijn woningbouwcorporaties aanbestedingsplichtig?

25 april 2018 - Deze vraag speelt al langer en werd recent weer actueel. Arjan van de Watering schreef onlangs een blog over de…

Zijn woningbouwcorporaties aanbestedingsplichtig?