Blogs

AVG uitgediept #12: Functionaris voor de gegevensbescherming

11 december 2017 - Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van toepassing. De AVG vervangt de EU-privacyrichtlijn. De Wet bescherming persoonsgegevens…

AVG uitgediept #12: Functionaris voor de gegevensbescherming

WNT-3 aan de wilgen gehangen?

6 december 2017 - Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens in werking (WNT) getreden. Doel van de WNT is het tegengaan…

WNT-3 aan de wilgen gehangen?

AVG Uitgediept #11: Wel of geen Data Protection Impact Assessment?

5 december 2017 - Data Protection Impact Assessment (DPIA), Privacy Impact Assessment (PIA) en gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Drie verschillende – en lange – termen die hetzelfde…

AVG Uitgediept #11: Wel of geen Data Protection Impact Assessment?

Berichten via WhatsApp en SMS wel degelijk te ‘Wobben’

2 december 2017 - Een belangrijke vraag voor de Wob-praktijk wordt (vooralsnog) beantwoord met een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland: elektronische berichten als WhatsApp-berichten…

Berichten via WhatsApp en SMS wel degelijk te ‘Wobben’

Welke sancties bestaan op het niet tijdig deponeren van de jaarrekening?

28 november 2017 - In vervolg op de blog van kantoorgenoot Alexandra Van den Eijnden van 19 oktober 2017 (https://www.tenholternoordam.nl/kennisdelen/blog/bestuurders-opgelet-jaarrekening-2016-op-8-november-a-s-al-deponeren/)  op veler verzoek een…

Welke sancties bestaan op het niet tijdig deponeren van de jaarrekening?

De reikwijdte van legessancties: weet u hoe het zit?

23 november 2017 - De Wet ruimtelijke ordening (“Wro”) verplicht de gemeenteraad voor het grondgebied van de gemeente één of meerdere bestemmingsplannen vast te…

De reikwijdte van legessancties: weet u hoe het zit?

MH17 en de mogelijkheid van meer transparantie

21 november 2017 - In een eerder blog stond ik al stil bij een tweetal uitspraken van de rechtbank Midden-Nederland over het beroep van…

MH17 en de mogelijkheid van meer transparantie

Oude wijn in nieuwe zakken?

21 november 2017 - Klassieke benamingen voor spelers en diensten in transport en logistiek verdwijnen uit het vocabulair: de stuwadoor is een terminal operator…

Oude wijn in nieuwe zakken?

Crisis voorbij: UAV-GC ook?

21 november 2017 - Prikkelende kop, die een kern van waarheid heeft. Aannemers beginnen het namelijk zo druk te krijgen, dat ze werk alleen…

Crisis voorbij: UAV-GC ook?