Blogs

Wel of geen dwangsom bij een niet-tijdig Wob-besluit

17 oktober 2018 - Per 1 oktober 2016 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gewijzigd. Belangrijke wijziging vormt het loskoppelen van de Wob…

Wel of geen dwangsom bij een niet-tijdig Wob-besluit

Samenwerking in de zorg: welke smaken zijn er?

16 oktober 2018 - Betere zorg voor minder geld. Met veelal dat doel voor ogen is er bij zorgaanbieders een duidelijke stijging waar te…

Samenwerking in de zorg: welke smaken zijn er?

Woekerverdriedubbelaar

24 september 2018 - Contracten kunnen helder zijn als glas, maar als de folders misleidend zijn, kan een contractant daar in sommige gevallen onderuit.…

Woekerverdriedubbelaar

Hoe om te gaan met huurders die overlast veroorzaken?

4 september 2018 - Woningcorporaties hebben steeds vaker te maken met huurders die overlast veroorzaken. Denk aan geluidsoverlast, agressief gedrag, verwaarlozing of vervuiling van…

Hoe om te gaan met huurders die overlast veroorzaken?

AVG nader toegelicht #1: Toestemming in arbeidsrelaties

3 september 2018 - Het verwerken van persoonsgegevens uit hoofde van de AVG is alleen dan toegestaan als de verwerking plaatsvindt voor een welbepaald…

AVG nader toegelicht #1: Toestemming in arbeidsrelaties

Gebiedsontwikkeling en de Wet Terugvordering Staatssteun

21 augustus 2018 - Op 1 juli 2018 is de Wet terugvordering staatssteun in werking getreden. Met deze wet hebben overheden de juridische instrumenten…

Gebiedsontwikkeling en de Wet Terugvordering Staatssteun