Alle blogs

Bouwteam: alleen UAV of ook UAV-GC?

Opdrachtgevers vinden de UAV-GC 2005 soms best spannend. Zij willen wel discussies over meerwerk, vertragingen en dergelijke voorkomen door de ontwerpverantwoordelijkheid af te stoten. Ze willen óók grip houden op het werk. Recent kregen wij daarom de vraag of een mix van UAV-GC en bouwteam daar een goede tussenoplossing voor is.

Van UAV bouwteam naar UAV-GC bouwteam

Eerst een juridisch stapje terug naar de UAV 2012 en bouwteam : Ten onrechte denken opdrachtgevers dat een bouwteam bij de UAV al een ei van Columbus is, waarmee de aannemer (mede-)verantwoordelijk is voor ontwerpfouten. Dat is dus niet zo. Zijn waarschuwingsplicht is wellicht groter. Het is echter vaste jurisprudentie dat fouten van architect, constructeur en andere adviseurs aan hun opdrachtgever worden toegerekend. Uiteindelijk rolt de bal dus toch naar de opdrachtgever.

Om die reden is de gedachte aan een UAV-GC bouwteam dus best begrijpelijk. Maar kan dat ook? Als de opdrachtgever in het bouwteam al het heft uit handen geeft aan de aannemer, hoe zit het dan als diens ontwerp niet bevalt of als er geen overeenstemming over de prijs wordt bereikt? Staat de opdrachtgever dan met lege handen, omdat de aannemer alle troeven (het ontwerp en de adviseurs!) in handen heeft?

Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis schrijft in haar Bouwrechtmonografie “Het Bouwteammodel” dat als de keuze voor de UAV-GC gemaakt wordt (in de bouwteamovereenkomst), rekening gehouden kan worden met de prijsvormingsfase met een ontbindende voorwaarde voor het uitvoeringsdeel. Met deze belangrijke stap, lijkt zij ruimte te zien voor het UAV-GC bouwteam.

In de Cobouw van 23 januari 2018 schrijven M. Witsche en F. Hoppe dat een bouwteam voor energieprestatiecontracten de meest efficiënte oplossing is. De aanbesteding van een dergelijk contract is prima mogelijk en staat een mogelijke ontbinding als hierboven bedoeld niet in de weg. Als partijen er niet uitkomen, moet de aannemer alleen zijn (ontwerp-) werkzaamheden in het bouwteam vergoed krijgen en daarin kan worden voorzien door bij de aanbesteding die werkzaamheden al af te prijzen. De schrijvers noemen de UAV-GC niet in hun artikel, maar ook dit wijst erop dat hiervoor een UAV-GC bouwteam mogelijk is.

Jaap de Koning (Cobouw 13 februari 2018) heeft geen bedenking tegen de combinatie van bouwteam en UAV-GC. Hij vindt alleen dat het VGBouw-model niet volstaat en dat er een nieuw model voor deze variant nodig is. Een punt dat volgens hem aandacht behoeft is bijvoorbeeld de prijsvorming.

UAV-GC bouwteam: geen hogere wiskunde, maar wel punten van aandacht

Ook wij denken dat het een prima oplossing is. Inderdaad moet over een aantal zaken, denk bijvoorbeeld verder aan de auteursrechten, ook die van de onderaannemers en adviseurs, goede afspraken gemaakt worden. Bij een tussentijdse ontbinding moet de opdrachtgever door kunnen met het werk. Als er ontwerpfouten gemaakt zijn, moet hij bovendien de aannemer daarop – blijvend – aan kunnen spreken, daarom heeft hij immers voor deze variant gekozen.

Adviseurscontacten

En natuurlijk moet in de – tevoren voor een tussentijdse beëindiging afgesproken – afkoopsom met de kosten van de onderaannemers en adviseurs rekening gehouden zijn. Aandacht verdient ook voor het werken in BIM: een deugdelijk protocol, de detaillering van de input, de afstand van het retentierecht zowel in de ontwerp- als de uitvoeringsfase, enz. Maar we hebben het dan niet over een enorme juridische operatie. Integendeel, met een gezond verstand en goede wil, zal het bouwteam UAV-GC (het geïntegreerde bouwteam volgens De Koning) zijn bestaansrecht snel bewijzen. Om dat te bereiken, zal de aannemer óók in de contracten met zijn adviseurs een aantal aanvullingen en afwijkingen op de DNR 2011 moeten meenemen, niet alleen over hun auteursrecht, maar ook voor hun aansprakelijkheid.

Conclusie: probeer het eens!

En ten slotte nog een kleine bijdrage aan de Cobouw-discussie over juristen die de bouw kapot maken: Tevoren nadenken over de verdeling van verantwoordelijkheden in een goed contract voorkomt juist problemen. Dat zouden de spelers in de bouw vaker moeten doen, zonder wantrouwen over en weer, want die leidt alleen maar tot onnodig dikke contracten met vage termen (en dat weer tot discussie achteraf). Ook ketensamenwerking vind ik een goed idee, maar dat moet tevoren goed vastgelegd worden.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.

Misschien ook interessant?

Bouwcontracten en BIM

24 april 2019 - Vanuit het BIM-perspectief moet er met de Nederlandse modellen nog wel wat gebeuren. Het BIM-Loket heeft weliswaar een mooi BIM-protocol…

Bouwcontracten en BIM

Exact weten wat er met circulair wordt bedoeld

25 februari 2019 - Ontwikkelaars en aannemers krijgen steeds meer aandacht voor circulair bouwen. Maar wat wordt nou precies bedoeld met circulair? Volgens advocaat…

Exact weten wat er met circulair wordt bedoeld

Meer duidelijkheid over herziening van exploitatieplannen

26 maart 2019 - Op 13 maart 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) uitspraak gedaan over de herziening…

Meer duidelijkheid over herziening van exploitatieplannen

Stappenplan om schade op de onderaannemer te verhalen

14 februari 2019 - Een van dé problemen in de bouw tegenwoordig is dat het zo lastig is om voldoende mensen te vinden. Wat…

Stappenplan om schade op de onderaannemer te verhalen
Interessant artikel?

De laatste updates rechtstreeks in je inbox.