Marktgebied Zorg

Zorginstellingen maken al vele jaren gebruik van de diensten van Ten Holter Noordam. Wij zijn goed op de hoogte van de regelgeving en ontwikkelingen in de Zorg. Een aantal van onze advocaten maakt deel uit van een Raad van Toezicht van zorginstellingen.

Onze Arbeidsrechtadvocaten weten alles af van de Zorg-cao en geven adviezen ter voorkoming en oplossing van arbeidsgeschillen.

De advocaten Bouw, Omgevingsrecht, Vastgoed en Aanbesteding worden regelmatig ingeschakeld als een zorginstelling overgaat tot renovatie of nieuwbouw, huurovereenkomsten sluit, wil samenwerken met een woningcorporatie of een aanbesteding organiseert.

Onze advocaten bestuursrecht zijn gespecialiseerd in handhavingskwesties en procedures omtrent het krijgen van vergunningen door de NZa of de Inspectie SZW. Ook is er expertise op het gebied van bekostiging en subsidies tussen bijvoorbeeld de gemeente en zorginstellingen.

Onze advocaten Vennootschapsrecht beantwoorden vragen over herstructureringen in zorgconcerns, samenwerking met andere instellingen/ bedrijven en dergelijke. Zo nodig helpen onze Strafrechtadvocaten bij tucht- en/of strafklachten.

Wij werken nauw samen met een in de zorg gespecialiseerd accountantskantoor.

Cliënten

 • Ziekenhuizen
 • Verpleeghuizen
 • Verzorgingshuizen
 • Thuiszorgorganisaties
 • Geestelijke gezondheidszorginstellingen
 • Gehandicaptenzorginstellingen
 • Kinderopvang
 • Artsen, fysiotherapeuten, tandartsen, logopedisten (individueel en maatschappen)
 • Leveranciers zorghulpmiddelen

Zaken

Arbeidsrecht
 • Individueel (arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid, ontslag)
 • Collectief (Sociaal Plan, begeleiding reorganisaties)
 • OBU/FLEXpensioen
 • Zorgcao
 • Medezeggenschap (discussies met ondernemingsraden, advies- en instemmingsaanvragen)
Bestuursrecht
 • Bekostiging en subsidiering door de gemeente
 • Tariefbeschikkingen van de overheid
 • Handhaving en opleggen van bestuurlijke boetes door de overheid
Vennootschapsrecht
 • Toelatingsovereenkomsten (Scheidsgerecht Gezondheidszorg)
 • Privatisering
 • Fusies, o.a. V&V en V&V&T
 • Oprichting ZBC’s
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Compliance/governance
Bouw, Vastgoed en Aanbesteding
 • Aanneming van werk
 • Huur
 • Zorgfinanciering bouwen/renoveren
 • Aanbestedingszaken
Strafrecht
 • Bijstand aan specialisten en ander zorgpersoneel in straf- en tuchtzaken
Handels- en Contractenrecht
 • IT-contracten
 • Verzekeringen
 • Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Kennis delen

 • MVO-brochure
 • Workshop scheiden wonen en zorg

Zie ook

onze Specialismen voor een meer gedetailleerd overzicht van diensten die wij kunnen leveren in de Zorg.