Pensioenrecht

Pensioenrecht is een bijzonder onderdeel van het arbeidsrecht. Er zijn namelijk niet twee partijen bij betrokken, de werknemer en de werkgever, maar ook nog een derde partij, namelijk de pensioenuitvoerder (pensioenfonds of pensioenverzekeraar). De werkgever zit daardoor tussen twee vuren terwijl hij moet zorgen dat alles goed geregeld is.

Daarbij komt dat pensioen fiscaal gestuurd is en dat de regelgeving steeds ingewikkelder wordt en regelmatig wijzigt.

De belangen in pensioenland zijn enorm, zowel financieel als sociaal. Reden genoeg voor ons om ervoor te zorgen dat wij onze cliënten op een veilige manier door het pensioenland loodsen.

Onze pensioenadvocaten beschikken over diepgaande kennis van alle facetten van het pensioenrecht en van het arbeidsrecht. Wij volgen de actuele ontwikkelingen op de voet en delen kennis en informatie via Pensioenrecht Balie. Dit is een door het Nederlands Pensioenbureau opgericht landelijk netwerk waarbij alleen advocatenkantoren zijn aangesloten waar op hoog niveau pensioenrecht wordt behandeld. Pensioenrecht Balie garandeert door kennis en informatiedeling pensioenadvocatuur op het niveau zoals u dat van ons mag verwachten.


Voorbeelden van pensioenvraagstukken

 

Overname of fusie

Bij overname of fusie is er doorgaans sprake van grote pensioenbelangen. De verkrijgende onderneming kan gebonden worden aan een pensioenregeling die bij de overgenomen onderneming bestond. Ook kan het zo zijn dat de verkrijgende onderneming door de overname of fusie deel moet gaan nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dat kan grote gevolgen hebben voor de jaarlijks verschuldigde pensioenpremie.

Een valkuil bij overname is ook nog de pensioenpremie die niet door de overgenomen onderneming is afgedragen.

Verplichtstelling bedrijfspensioenfonds

Voor ongeveer 80% van de onderneming in Nederland geldt dat zij verplicht moeten deelnemen aan een bedrijfstakpensioenfonds. Soms realiseren ondernemingen zich dat niet. Dit kan leiden tot claims van pensioenpremie die 5 of 20 jaar teruggaan. Dit zelfs in het geval een onderneming een pensioenverzekering had afgesloten bij een verzekeraar.

Wijziging pensioenregeling

De fiscale wetgeving en daardoor de regelingeving op pensioengebied is de laatste jaren een aantal keren gewijzigd. Dit brengt doorgaans de noodzaak tot wijziging van de pensioenregeling met zich mee. Daarbij geldt een grote zorgplicht voor de werkgever met betrekking tot het correct informeren van werknemers. Die moeten immers in beginsel instemmen met de wijziging omdat pensioen een arbeidsvoorwaarde is.

Medezeggenschap

Ondernemingsraden (OR) en personeelsvertegenwoordigingen (PVT) hebben de laatste jaren steeds meer rechten gekregen met betrekking tot het instellen en wijzigen van pensioenregelingen. Het voorbereiden van instemmings- respectievelijk adviesaanvragen vereist de nodige expertise.

Verzekerde regelingen

Als een onderneming niet verplicht aangesloten hoeft te zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds geldt er in beginsel geen pensioenplicht. Meestal wil een werkgever toch een pensioenregeling instellen. Deze wordt dan ondergebracht bij een pensioenverzekeraar en heeft zijn eigen vraagstukken op het gebied van gelijke behandeling van werknemers, tijdige aanmelding van werknemers en verplichte deelname van werknemers.

Juist bij verzekerde regelingen bestaat de noodzaak van wijziging van de regeling als blijkt dat een regeling onbetaalbaar wordt, bijvoorbeeld omdat deze nog steeds een eindloon- of middelloonregeling is en geen beschikbare premieregeling.


Gerelateerde berichten

Pensioen in eigen beheer: afgeschaft! Wat betekent dit voor u als DGA?

24 mei 2017 - De 1e Kamer heeft de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer en overige Fiscale Pensioenmaatregelen (afgekort WUPEB) op 7 maart…

Pensioen in eigen beheer: afgeschaft! Wat betekent dit voor u als DGA?

Advocaten

Léon Peeters

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.