Aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht is een complex en formeel rechtsgebied. Onze advocaten zijn zeer thuis in het aanbestedingsrecht en wijzen u er graag de weg.

Kennis van de aanbestedingspraktijk

Omdat wij in de aanbestedingsrechtelijke praktijk zowel overheden als inschrijvers adviseren, kennen wij beide kanten van het verhaal. In onze advisering en processtrategie kunnen we daardoor goed inschatten hoe ‘de andere kant’ zal reageren.

Voor overheden en publiekrechtelijke instellingen gelden bij opdrachten boven een bepaalde waarde de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Maar ook bij kleinere opdrachten kan er een verplichting zijn tot een vorm van aanbesteden. Verder kunnen ook commerciële partijen ervoor kiezen om vrijwillig een aanbesteding te organiseren.

In al die vormen van aanbesteding voorzien onze advocaten u – of u nu aanbesteder of inschrijver bent – van praktisch en begrijpelijk advies.

Doelgericht aanbesteden

Bij een aanbesteding draait het om het resultaat, zowel voor de aanbesteder als voor de inschrijver. Onze advocaten denken graag met u mee over de aanbestedingsrechtelijke route die leidt tot het beste resultaat.

Bij verkoop van onroerend goed, bij gunning van een opdracht aan een andere overheid en in andere bijzondere situaties rijst soms de vraag of sprake is van een aanbestedingsplicht. Onze aanbestedingsadvocaten doorzien de complexiteit van dergelijke vragen en kunnen daarover snel duidelijkheid scheppen.

De eisen die in een aanbestedingsprocedure aan inschrijvers worden gesteld zijn soms disproportioneel en onredelijk. Wij helpen inschrijvers om de aanbesteder te overtuigen dat bepaalde eisen op grond van bijvoorbeeld de Gids Proportionaliteit niet gesteld mogen worden. Indien nodig assisteren onze aanbestedingsadvocaten bij het indienen van een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Onze advocaten zijn zeer thuis in het aanbestedingsrecht en wijzen u er graag de weg.

(Voorlopige) gunning

Na de voorlopige gunning van de opdracht gaat een korte termijn lopen waarbinnen andere inschrijvers bezwaar kunnen maken tegen de gunning van de opdracht. Wij denken met inschrijvers mee over de kans van slagen van zulke bezwaren. Is de opdracht ten onrechte niet aan u gegund, dan helpen wij u als inschrijver om de aanbesteder daarvan te overtuigen.

Met aanbestedende diensten denken wij kritisch mee over door inschrijvers ingediende bezwaren. Soms is bijvoorbeeld een aanvulling of verbetering van de motivatie van een beslissing nodig om een inschrijver te laten zien dat zijn bezwaar ongegrond is.

Kort geding

Mocht het in een aanbesteding tot een kort geding komen, dan kunnen onze advocaten u met hun jarenlange proceservaring optimaal bijstaan. Wij zijn bekend met de korte termijnen die in een kort geding gelden en hebben onze organisatie zo ingericht dat we op zeer korte termijn tot actie kunnen overgaan.

Gerelateerde berichten

Opgeven maximale hoeveelheid bij raamovereenkomst verplicht

13 februari 2019 - Raamovereenkomsten zijn in de Nederlandse aanbestedingspraktijk een veelvuldig gehanteerd middel om herhalende werken, leveringen en diensten op een efficiënte manier…

Opgeven maximale hoeveelheid bij raamovereenkomst verplicht

Zijn woningbouwcorporaties aanbestedingsplichtig?

25 april 2018 - Deze vraag speelt al langer en werd recent weer actueel. Arjan van de Watering schreef onlangs een blog over de…

Zijn woningbouwcorporaties aanbestedingsplichtig?

Schaarse vergunningen verdelen met een loting

9 april 2018 - Een van de methodes om schaarse vergunningen te verdelen is het organiseren van een loting. Deze blog gaat over de…

Schaarse vergunningen verdelen met een loting

Advocaten

Job Velthuizen

Arjan van de Watering

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.