Alle blogs

Het bestemmingsplan creëert een schaarse vergunning

In een eerder blog is reeds verkend dat in voorkomende gevallen een bestemmingsplan waarmee een bouwmarkt gevestigd kon worden geen beperking bevat van beschikbare vergunningen. Dat betekende dat de regels die gelden bij schaarse vergunningen – transparantie, bepaalde tijd etc. – niet op de bekendmaking van het bestemmingsplan van toepassing zijn. In dat blog werd wel melding gemaakt van de casus Helmond. In die kwestie speelde dat het bestemmingsplan zelf een schaarse vergunning-stelsel in het leven riep.

Tijdens het vorige blog was enkel nog de rechtbank uitspraak voor handen. Inmiddels heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich over die kwestie uitgelaten en de rechtbank uitspraak in stand gelaten. Dat maakt een aantal dingen duidelijk:

  • in een bestemmingsplan kan een schaarste (inzake een af te geven omgevingsvergunning) worden gecreëerd door op te nemen dat één omgevingsvergunning kan worden afgegeven voor (in dit geval) een speelautomatenhal;
  • is dat het geval, dan gelden dezelfde eisen van openbaarheid en gelijkheid bij de verdeling van een omgevingsvergunning;
  • duidelijkheid over de verdeelcriteria en procedure moet dan tijdig zijn gegeven;
  • het criterium ‘goede ruimtelijke ordening’ – normaliter het criterium bij vergunningen om afwijking van het bestemmingsplan toe te staan – is onvoldoende bepaald.

 

Wees er dus op bedacht dat daar waar de schaarse vergunning ook locatiegebonden is, oog moet zijn voor de koppeling met het ruimtelijke spoor. Verschillende regeling zijn dan mogelijk. Is er een schaarste geregeld in het bestemmingsplan zelf, dan zal ook een verdeelprocedure moeten worden opgetuigd voor het verlenen van die specifieke omgevingsvergunning.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.

Misschien ook interessant?

Schaarse rechten; ook bij ruimtelijke besluitvorming?

6 juni 2018 - In deze reeks over schaarse rechten (waaronder vergunningen) is al een aantal keer stilgestaan bij de vraag of ook ruimtelijke…

Schaarse rechten; ook bij ruimtelijke besluitvorming?

Misbruik van de Wob; ook een gemachtigde kan worden geweigerd

15 mei 2018 - In verschillende blogs is in deze blogreeks ingegaan op het fenomeen dat misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)…

Misbruik van de Wob; ook een gemachtigde kan worden geweigerd

Parkeernormen in het bestemmingsplan

17 mei 2018 - Met de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK 2014 is artikel 8, vijfde lid, van de Woningwet komen te vervallen. Hierdoor…

Parkeernormen in het bestemmingsplan
Interessant artikel?

De laatste updates rechtstreeks in je inbox.